Czyszczenie strumieniowo-ścierne bez pyłu to mit

Prawda dotycząca bezpyłowej obróbki strumieniowo-ściernej

W branży przygotowania powierzchni nie ma takiej rzeczy, jak „bezpyłowe”, czy „wolne od pyłu” czyszczenie strumieniowo-ścierne. Wszystkie urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej, pracujące w normalnych warunkach, wytwarzają pył.

Badania jakości powietrza wykazały, że najbardziej wydajne maszyny do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody tłumią nie więcej niż 92% pyłu wytwarzanego przez obróbkę strumieniową na sucho. Producenci twierdzący, że ich sprzęt jest „bezpyłowy” lub „wolny od pyłu” mogą wprowadzić Cię w błąd.

 

Jak powstaje pył

Kiedy cząstka materiału ściernego rozbija się, rozpada się na mniejsze cząstki. Najmniejszym cząstkom brakuje masy, aby opaść na ziemię w obecności turbulencji powietrza powstających przy obróbce strumieniowej.

W przypadku procesu  piaskowania na mokro pierwotne cząstki zostają w różnym stopniu otoczone  płaszczem wodnym. Kiedy cząstka rozpada się pod wpływem uderzenia, powstające w wyniku tego mokre cząstki zostają obciążone przez wodę, a grawitacja, pomimo zawirowań powietrza, przyciąga je do podłoża.

Wet blasting media impacting the surface

Podczas piaskowania na mokro uderzające w powierzchnię cząstki ścierniwa zostają otoczone płaszczem wodnym.

Niemniej jednak niektóre cząstki są tak małe, że nawet zamknięte w otoczce wody nie przyjmują wystarczającej masy, aby przeciwdziałać sile zawirowań powietrza i pozostają zawieszone w powietrzu. Poza tym, nie wszystkie cząstki są otoczone płaszczem wodnym. Cząstki powstające z suchego wnętrza oryginalnej cząstki mogą w ogóle nie zostać zwilżone. Dlatego żaden system do obróbki strumieniowej na mokro nie może całkowicie wyeliminować pyłu.

 

Ryzyko ekonomiczne

Kiedy wykonawca obróbki inwestuje w sprzęt, wierząc, że wyeliminuje on pył, jego błędne wyobrażenie może być kosztowne: można rozsądne założyć, że przy braku pylenia nie byłoby potrzeby stosowania środków kontroli jakości powietrza, oszczędzając w ten sposób czas wykonawcy i pieniądze na budowę osłony.

Rzeczywistość jest taka, że SSPC zalicza wszystkie systemy obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody do tej samej klasy i chociaż wymagania są mniej rygorystyczne, to jednak istnieją. Tak więc, podczas gdy „bezpyłowy” hobbysta mógłby zlekceważyć normy EPA i zignorować wymagania dotyczące osłon – pod warunkiem, że nie ma sąsiadów, którzy mogliby się poskarżyć – wykonawca pracujący nad konkretnym projektem, który zobowiązany jest do przestrzegania przepisów, będzie musiał osłonić miejsce pracy zgodnie z tą samą normą, co jakikolwiek inny wykonawca obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody.

 

Zagrożenie dla zdrowia

Pracownicy wykonujący obróbkę strumieniowo-ścierną używają środków ochrony dróg oddechowych, aby nie dopuścić do przedostania się do ich płuc pyłu, metali ciężkich i innych szkodliwych cząstek stałych. Szczególnym przedmiotem troski jest krzemionka, która powoduje krzemicę, śmiertelną chorobę zawodową płuc, która w USA jest przyczyną ponad 100 zgonów rocznie. Według rządowej agencji CDC w USA ponad 2 miliony pracowników jest narażonych na kontakt z wdychaną krzemionką krystaliczną. Wykonawca działający w błędnym przekonaniu, że jego proces nie wytwarza pyłu, mógłby logicznie założyć, że ochrona dróg oddechowych nie jest konieczna.

Co gorsza, jeśli jego sprzęt jest „bezpyłowy”, to dlaczego nie zastosować piasku krzemionkowego, który jest o wiele bardziej dostępny i tańszy niż inne materiały ścierne? W końcu przyczyną napiętnowania obróbki strumieniowej piaskiem krzemionkowym jest to, że pył krzemionkowy powoduje krzemicę. Jak może istnieć zagrożenie krzemicą w środowisku wolnym od pyłu? Jeśli producent twierdzi, że jego system jest „bezpyłowy” lub „wolny od pyłu”, ale nie zaleca obróbki strumieniowej piaskiem krzemionkowym, należałoby być sceptycznym odnośnie do tego stwierdzenia. Dlaczego więc producenci mieliby zalecać stosowanie innych rozwiązań, niż najbardziej opłacalne ścierniwo?

zdjęcie przedstawiające osobę wdychającą pył

W roku 2016 OSHA wydała nową ustawę dotyczącą krzemionki, Silica Rule, która weszła w życie 23 czerwca. Według informacji na stronie internetowej OSHA finalna wersja ustawy została stworzona w celu ograniczenia raka płuc, krzemicy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i chorób nerek u pracowników w Ameryce poprzez ograniczenie ich ekspozycji na wdychaną krzemionkę krystaliczną.

W momencie, gdy producent utrzymuje, iż jego sprzęt do obróbki strumieniowej całkowicie eliminuje pył – stąpa po grząskim gruncie: w przypadku, gdy wykonawca uwierzy, że posiadany przez niego system obróbki strumieniowej nie wytwarza pyłu może to, potencjalnie, doprowadzić do jego śmierci.
 

Jak się chronić?

Przed dokonaniem inwestycji w urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej należy poprosić producenta o przedstawienie raportu dotyczącego jakości powietrza, sporządzonego przez uznaną, niezależną stronę trzecią. Każdy świadomy producent składający zapewniania dotyczące tłumienia pyłu dołoży wszelkich starań, aby ujawnić, w jakim stopniu jego produkt rzeczywiście tłumi pył i z całą pewnością powstrzyma się od bezpodstawnych oświadczeń, które mogłyby narażać zdrowie jego klientów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Środki ochrony indywidualnej (PPE) dla obróbki strumieniowo-ściernej.

Nie wierz w mity: obróbka strumieniowo-ścierna wiąże się z wytwarzaniem pyłu, niezależnie od posiadanego sprzętu.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco