Czym jest obróbka strumieniowo-ścierna na mokro / w osłonie wody?

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro (znana także jako obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody) usuwa powłoki, zanieczyszczenia, produkty korozji i osady z twardych powierzchni. Jest podobna do czyszczenia strumieniowego na sucho, oprócz tego, że ścierniwo jest tutaj zwilżane przed uderzaniem w powierzchnię.

Główną zaletą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody w porównaniu z obróbką strumieniową na sucho jest to, że zmniejsza ona zapylenie, umożliwiając operatorom pracę w szerokim zakresie środowisk przy minimalnych kosztach konfiguracji i czyszczenia. Skutkuje to czystszym, bardziej spójnym wykończeniem, gotowością powierzchni do nałożenia powłoki, bez osadzonych cząstek czy przylegającego pyłu.

Obróbka strumieniowo-ścierna jest alternatywnie określana jako  piaskowanie na mokro, obróbka strumieniowo-ścierna na mokro, obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody, obróbka strumieniem szlamu, hydropiaskowanie  i  piaskowanie bezpyłowe.

 

Metody obróbki strumieniowo-ściernej na mokro / w osłonie wody

Water Injection Nozzle blaster
Halo blaster

Dysze WIN i Halo

Dysze stanowią końcówki piaszczarek, które tłumią w pewnym stopniu powstawanie pyłu.

Dysze z wtryskiem wody (WIN): Strumienie wody zwilżają ścierniwo, gdy opuszcza ono dyszę.
Dysze Halo (pierścień wodny): Kurtyna wodna otacza strumień powietrza ze ścierniwem, zwilżając pył powstający po uderzeniach.

Zalety: Stosunkowo niedrogie. Tłumią 50–85% pyłu*.
Wady: Duże zużycie wody.
*http://www.elcosh.org

Abrasive blasting cabinet

Szafki i pomieszczenia do obróbki strumieniowej

Woda i materiał ścierny są mieszane i natryskiwane wewnątrz obudowy. Wydajny sposób obróbki strumieniowej części.

Zalety: Umożliwia recykling materiału ściernego, wbudowana osłona
Wady: Urządzenie stacjonarne. Obróbka ograniczona do obiektów, które mieszczą się w obudowie.

Modified sandblaster

Zmodyfikowane zestawy do hydropiaskowania

Woda i ścierniwo są zmagazynowane w zbiorniku pod ciśnieniem powietrza. Mieszanina ta jest wciągana do strumienia powietrza w wyniku zjawiska Venturi’ego.

Zalety: Efektywne tłumienie pyłu.
Wady: Ograniczone sterowanie przepływem. Duże zużycie ścierniwa i wody.

Vapor or wet abrasive blaster

Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody

Woda i ścierniwo zostają zmieszane w zbiorniku pod ciśnieniem wody a następnie są wtryskiwane w strumień powietrza.

Zalety: do 95% tłumienia pyłu. Zapewnia dokładne sterowanie ciśnieniem powietrza i mieszaniny woda/ścierniwo, umożliwiając obróbkę strumieniową szerszego zakresu powierzchni i zmniejszając ilość zużytego materiału ściernego i wody.

 

 

MATERIAŁY DO OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

Materiały ścierne

Termin materiały  odnosi się do materiałów, które nie tworzą profilu powierzchni przy uderzaniu. Odnosi się on zarówno do materiałów organicznych, jak i nieorganicznych. Ścierniwa obejmują wszelkie materiały do obróbki strumieniowej, które przy uderzaniu tworzą profil powierzchni (lub wzór zakotwiczenia). Powłoki silniej przywierają do powierzchni wyprofilowanych. 

 

Variety of media and abrasives

Co dzieje się przy uderzeniu

Gdy ścierniwo uderza w twardą powierzchnię, jego cząstki często pękają lub rozpadają się, wyrzucając w powietrze jako pył drobniejsze cząsteczki, które dołączają do pyłu już obecnego w materiałach suchych. Uderzenie to może również wywoływać suche iskry naładowane elektrycznością statyczną.

Gdy mokre ścierniwo uderza w powierzchnię, drobne cząstki są odosobniane w kropelkach wody. Woda otaczająca cząsteczki obciąża je, zapobiegając powstawaniu pyłu.

Obecność wody nadaje cząstce również zwiększoną masę przy uderzeniu. Gdy kropla wody rozprasza się, siła hydrostatyczna rozrywa powłokę na powierzchni, pozostawiając miękką krawędź na obwodzie, pozwalającą łatwo zapewnić ciągłość przy nakładaniu nowej powłoki.

Wet blasting media impacting the surface

Zastosowania obróbki strumieniowo-ściernej na mokro / w osłonie wody

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro może zastąpić piaskowanie w praktycznie każdym zastosowaniu, ale istnieją powierzchnie, warunki i środowiska, kiedy obróbka strumieniowo-ścierna na mokro jest szczególnie korzystna.

 

Wraz z innymi pracownikami

Pył z obróbki strumieniowej na sucho stanowi nie tylko zagrożenie dla zdrowia przy wdychaniu, ale też poważnie ogranicza widoczność. Podczas gdy czynności w ramach obróbki strumieniowej na sucho muszą być oddzielone od innych, normalnych operacji, pracownicy wykonujący tę pracę na mokro mogą pracować w bliskim sąsiedztwie innych pracowników, przy minimalnych tylko środkach ostrożności.

 

Warunki przemysłowe

Czyszczenie strumieniowe na sucho może powodować wyrzucanie suchych iskier naładowanych elektrycznością statyczną, co w obecności łatwopalnych gazów może doprowadzić do wybuchu. Obróbka strumieniowa na mokro nie eliminuje całkowicie iskier, niemniej jednak pojawiające się iskry są iskrami zimnymi (niezawierającymi elektryczności statycznej), co minimalizuje zagrożenie wybuchem.

 

Abrasive blasting applications

Powierzchnie delikatne

Urządzenia do obróbki strumieniowej na mokro mogą pracować wydajnie przy niższym ciśnieniu, usuwając powłoki bez uszkadzania podłoża. Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody jest preferowaną metodą czyszczenia strumieniowego zabytkowych, delikatnych i miękkich powierzchni (w tym drewna). Dodatkowo obecność wody smarującej umożliwia odbiór ciepła powstającego na skutek tarcia, które może wypaczać metalowe powierzchnie.

 

Środowiska zewnętrzne/miejskie

Obróbka strumieniowa na sucho wymaga znacznej osłony/namiotu w celu utrzymania poziomu pyłu w powietrzu w granicach dozwolonych przepisami. W środowisku zewnętrznym i miejskim taka osłona nie jest ani praktyczna ani opłacalna. Dzięki nieodłącznemu tłumieniu pyłu operacje w ramach obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody wymagają tylko minimalnych zabezpieczeń.

 

Historical blasting

Historia piaskowania na mokro

W roku 1950 piaskowanie zostało zakazane w Wielkiej Brytanii z powodu obaw o krzemicę, chorobę zawodową związaną z wdychaniem pyłu krzemionkowego. Niedługo potem Norman Ashworth wynalazł tam pierwsze urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody.

W roku 1966 kilka krajów europejskich poszło za tym przykładem i zakazało piaskowania, co doprowadziło do innowacji w dziedzinie nowych technologii obróbki strumieniowej na mokro, zwłaszcza w Niemczech, gdzie wynaleziono pierwsze przenośne urządzenie do obróbki strumieniowej na mokro, zaprojektowane specjalnie do konkurowania z piaszczarkami.
 

Zastosowanie rozwiązania w Ameryce Północnej

Urządzenia przeznaczone do obróbki strumieniowej na mokro importowano do Ameryki Północnej z Niemiec w latach 90. XX wieku i z Wielkiej Brytanii na początku XXI wieku. W roku 2009 na rynek weszły pierwsze wyprodukowane w kraju urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody - Ecoquip i GeoBlaster. Odpowiednio w roku 2013 i 2014, Ecoquip i GeoBlaster zostały przejęte przez Graco Inc., światowego lidera w dziedzinie transferu płynów.

Dzięki dostępnym lokalnie częściom wykonanym zgodnie ze standardami branżowymi oraz zwiększonej wskutek innowacji technologicznych wydajności, urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody znajdują szerokie zastosowanie w branży przygotowywania powierzchni.

 

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco