Ocena metod czyszczenia z wykorzystaniem piaskowania na mokro

Omówienie zróżnicowanych metod czyszczenia z wykorzystaniem piaskowania na mokro – zalety i wady.

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro stanowi czysty i wydajny sposób usuwania farb, zgorzelin, rdzy oraz pozostałych powłok.

W tym artykule omówiono różne metody i rodzaje obróbki strumieniowo-ściernej na mokro wraz z ich zaletami i wadami.

Obróbka strumieniowa na mokro, podobnie jak wykonywana na sucho, polega na działaniu materiału ściernego dostarczanego z dużą prędkością i pod ciśnieniem, aby usunąć zanieczyszczenia powierzchniowe i osiągnąć żądane wykończenie na wybranej powierzchni. Jednak w procesie obróbki strumieniowo-ściernej na mokro miesza się wodę z materiałem ściernym, aby uzyskać lepsze poziomy wykończenia powierzchni. Istnieje wiele metod obróbki strumieniowo-ściernej na mokro i wszystkie one mają swoje zalety i wady.
 

Metody obróbki strumieniowo-ściernej na mokro

1)    Powietrzna obróbka strumieniowo-ścierna na mokro
Istnieje szereg urządzeń do powietrznej obróbki strumieniowo-ściernej na mokro:
        o    Szlamowe urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej
                    Szlamowe urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej to maszyna do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho wyposażona w dyszę do dodawania wody do ścierniwa tuż przed jego uderzeniem w powierzchnię. Jeden typ tych urządzeń otacza strumień powietrza kurtyną wodną (pierścień halo) po opuszczeniu przez niego dyszy. Drugi typ tych urządzeń wykorzystuje dyszę do wtrysku wody (WIN) do wtryskiwania wody do strumienia powietrza tuż przed jego dotarciem do dyszy. Strumień wody może być również wtryskiwany do strumienia ze ścierniwem poza dyszą.

        o    Urządzenia do obróbki strumieniowej typu Venturi
                    Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej typu Venturi magazynują wodę i ścierniwo w zbiorniku. Pod wpływem przepływającego strumienia powietrza pod ciśnieniem mieszanina ta jest zasysana ze zbiornika (zjawisko Venturi’ego). Ilość wody i materiału w strumieniu nadmuchu zależy od natężenia przepływu sprężonego powietrza.

        o    Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody
                    Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody łączą wodę i ścierniwo w zbiorniku pod ciśnieniem wody. To wilgotne ścierniwo jest wtryskiwane do strumienia powietrza przez hydrauliczne elementy sterujące, zapewniając niezależne i dokładne sterowanie ciśnieniem powietrza oraz zużyciem wody/ścierniwa. Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody mogą skutecznie działać przy niskim ciśnieniu (30 psi), ale także przy ciśnieniu do 170 psi. Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody wykorzystują tylko tyle wody i ścierniwa, ile jest wymagane w danym zastosowaniu.

2)    (Ultra)wysokociśnieniowe wodne urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej

Wysokociśnieniowe wodne urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej wytwarzają strumień wody o dużej prędkości, przepuszczając strumień pod ciśnieniem przez specjalnie zaprojektowaną dyszę kryzową z małym otworem. Podczas wodnej obróbki strumieniowo-ściernej pod wysokim ciśnieniem powstaje ciśnienie do 5000 psi, które jednak jest niewystarczające do usunięcia ze stali ściśle przylegającej rdzy lub zgorzeliny. Do tego jest potrzebna wodna obróbka strumieniowo-ścierna pod ultra-wysokim ciśnieniem, która wytwarza bardzo wysokie ciśnienia wynoszące 30 000 psi i więcej. Sama wysokociśnieniowa wodna obróbka strumieniowo-ścierna nie może być stosowana do szorstkowania powierzchni stalowej. Do strumienia wodnego należy dodać materiały ścierne, aby zwiększyć jego siłę działania.
 

Zalety i wady metod obróbki strumieniowo-ściernej na mokro
  Zalety Wady
Szlamowe urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej
 • Duża szybkość czyszczenia
 • Redukcja pyłu
 • Modernizacja
 • Niskie koszty
 • Dodatkowy wąż
 • Sprzątanie szlamu
 • Duże zużycie wody
 • Duże zużycie ścierniwa
 • Duże zmęczenie operatora z powodu dodatkowego węża
 • Brak sterowania przepływem
Urządzenia do obróbki strumieniowej typu Venturi
 • Duża szybkość czyszczenia
 • Redukcja pyłu
 • Ograniczone sterowanie przepływem
 • Wyższe koszty zakupu
 • Sprzątanie szlamu
 • Duże zużycie wody
 • Duże zużycie ścierniwa
Urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie wody
 • Duża szybkość czyszczenia
 • Redukcja pyłu
 • Niskie zużycie wody
 • Niskie zużycie ścierniwa
 • Precyzyjne sterowanie ciśnieniem powietrza i ścierniwa
 • Nadaje się do różnych zastosowań
 • Wyższe koszty zakupu
Wysokociśnieniowa wodna obróbka strumieniowo-ścierna
 • Duża redukcja pyłu
 • Długi wąż
 • Brak zużycia ścierniwa
 • Prosta konstrukcja
 • Duża siła odpychania
 • Słaba widoczność
 • Duże zużycie wody
 • Niewystarczająca do usuwania silnie przylegającej rdzy i zgorzelin
 • Brak szorstkowania profilu
 • Niższe szybkości czyszczenia
Ultra-wysokociśnieniowe natryskiwanie wody
 • Brak zużycia ścierniwa
 • Najwyższa czystość powierzchni
 • Brak szorstkowania profilu
 • Duże zużycie wody
 • Duża siła odpychania
 • Niższe szybkości czyszczenia
Uwagi dotyczące stosowania obróbki strumieniowo-ściernej na mokro
 • Urządzenia wprowadzające wodę do powietrznej obróbki strumieniowo-ściernej zapewniają szybkości czyszczenia porównywalne z obróbką strumieniowo-ścierną na sucho i są bardzo praktyczne w zastosowaniach w terenie.
 • Natryskiwanie wody pod wysokim ciśnieniem bez piasku w normalnych warunkach nie jest w stanie usunąć mocno przylegającej rdzy i zgorzeliny.
 • Wszystkie urządzenia do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro generują znacznie mniej pyłu niż obróbka strumieniowo-ścierna na sucho.
 • Różne typy urządzeń do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro różnią się pod względem kosztów, możliwości przenoszenia, zdolności produkcyjnych i możliwości dostosowania do istniejących urządzeń do czyszczenia strumieniowego. Wybór najlepszego rozwiązania dla Twojego zastosowania zależy od zakresu i rodzaju zadania oraz dostępności odpowiedniego sprzętu.
 • W większości przypadków woda powinna być wzbogacana inhibitorami zapobiegającymi powstawaniu rdzy nalotowej.
Obróbka strumieniowo-ścierna w osłonie wody generuje o 92% mniej pyłu

Urządzenie EcoQuip2 firmy Graco sprawia, że obróbka strumieniowo-ścierna jest jeszcze skuteczniejsza i wydajniejsza:

Szybciej

 • Nie ma potrzeby ustawiania ciśnienia w zbiorniku względem ciśnienia nadmuchu strumienia powietrza
 • Łatwa regulacja ciśnienia nadmuchu i ilości materiału ściernego
 • Nie ma potrzeby osłaniania miejsca pracy ani sprzątania
   

Czyściej

 • Wytwarza drobną mgłę
 • Generuje o 92% lotnego pyłu mniej niż obróbka strumieniowo-ścierna na sucho
 • Mniej toksyczne wody odpływowe
   

Bardziej ekologicznie

 • Wymaga mniej materiału w porównaniu do szlamowej lub tradycyjnej obróbki strumieniowo-ściernej na mokro
 • Wymaga mniej wody w porównaniu do ultra-wysokociśnieniowej wodnej obróbki strumieniowo-ściernej
 • Wymaga mniej materiału, co oznacza mniej osłon i sprzątania miejsca pracy

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco