Produkty EcoQuip – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące produktów w sposób informacyjny i łatwy do zrozumienia. Poniżej znajduje się kilka często zadawanych pytań od naszych klientów.

Często zadawane pytania

Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa). Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–125 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.

Wyłączyć wyłącznik awaryjny.

Upewnić się, że zbiornik wodny jest pełny i że zawór kulowy wlotu jest otwarty.

Zwiększyć nastawę regulatora ciśnienia zbiornika.

 • Spróbować nacisnąć i szybko zwolnić zawór palcem. Jeśli nie spowoduje to uszczelnienia zaworu, otworzyć zawór spustowy w celu uwolnienia całego ciśnienia ze zbiornika.
 • Otworzyć zawór spustowy w celu uwolnienia ciśnienia ze zbiornika. Otworzyć pokrywkę i spuszczać wodę ze zbiornika do chwili, gdy jej poziom znajdzie się poniżej pokrywki.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie).
 • Za pomocą węża spłukiwania wymusić odwrotny przepływ wody w stronę trzonka zaworu.
 • Jeśli poprzednie czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić cały zespół zaworu.
 • Obniżyć ciśnienie zbiornika do poziomu maksymalnie 145 psi (10,3 bar, 1,02 MPa). 
 • Jeżeli zawór przecieka lub otwiera się przy ciśnieniu 145 psi, należy go wymienić.
 • Upewnić się, że zamknięto zawór kulowy materiału ściernego i zawór spustowy. 
 • Jeśli wartość na manometrze w dalszym ciągu spada, patrz poniższe kroki:
  • Otworzyć zawór spustowy. Sprawdzić ciśnieniomierz, a następnie zamknąć zawór spustowy.
  • Spojrzeć na ciśnieniomierz, aby sprawdzić, czy całe ciśnienie zostało uwolnione ze zbiornika.
  • Odłączyć rurę przy zaworze zwrotnym strumienia i zaworze zwrotnym portu napełniania.
  • Sprawdzić, czy korek automatyczny łączy się z uszczelnieniem. Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), a następnie otworzyć zawór kulowy materiału ściernego w celu zwiększenia ciśnienia w zbiorniku. Ustawić ciśnienie w zbiorniku na 145 psi (9,9 bar, 0,99 MPa).
  • Sprawdzić pompę wody, aby potwierdzić, że woda nie wycieka z wlewu TSL.
  • Pompa powinna zatrzymać się po osiągnięciu ciśnienia w zbiorniku – jeśli tego nie zrobi, należy wymienić uszczelki w pompie.
  • Sprawdzić, czy nie występują wycieki wody z któregokolwiek zaworu zwrotnego. Jeśli zawór zwrotny przecieka, należy go wymienić lub naprawić. Jeśli zawór jest uszkodzony, utrzymanie ciśnienia w zbiorniku nie będzie możliwe. Sprawdzić także zawór upustowy ciśnienia komory. Jeśli zawór przepuszcza przy ciśnieniu w zbiorniku poniżej 145 psi, należy go wymienić.
  • Zamknąć zawór kulowy materiału ściernego oraz zawór kulowy powietrza wlotowego, a następnie ustawić przełącznik piaskowania w położeniu włączenia, aby usunąć ciśnienie z obwodu piaskowania. Sprawdzić, czy odczyt ciśnieniomierza zasilania powietrzem wynosi 0 psi.
  • Odłączyć szybkozłączkę i sprawdzić, czy zawór kulowy nie przecieka. Jeśli zawór kulowy materiału ściernego przecieka, należy go wymienić.

Wymienić zespół regulatora ciśnienia zbiornika.

Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa). Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–125 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.

Wymienić regulator powietrza strumieniowania.

 • Wykonać procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.
 • Upewnić się, że całe ciśnienie powietrza jest spuszczone z jednostki. W razie potrzeby wymontować filtr powietrza celem uzyskania dostępu do regulatora powietrza.
 • Wymontować pokrywę tłoka.
 • Wymontować obudowę membrany celem uzyskania dostępu do membrany oraz końcówki trzonu tłoka.
 • Wymontować membranę i sprawdzić pod kątem pęknięć lub przerwań. W razie potrzeby wymienić membranę.
 • Ostrożnie zdemontować zespół sprężyny i tłoka, następnie wyczyścić zabrudzenia z korpusu regulatora.
 • Sprawdzić tłok i jego uszczelkę pod kątem ewentualnych ciał obcych, które mogły być przyczyną otwarcia tłoka.
 • Sprawdzić pod kątem uszkodzeń trzon tłoka w miejscu, gdzie styka się ze zbiornikiem membrany. Wymienić nadmiernie zużyte elementy.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie).
 • Powoli otworzyć zawór spustowy, aby zredukować ciśnienie wody w zbiorniku.
  • Przygotować się na zebranie wody spuszczonej ze zbiornika. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Po zredukowaniu całego ciśnienia w zbiorniku należy włożyć sworzeń pokrywki, ściskając sprężynę i obracając uchwyt o 90 stopni, co zablokuje pokrywkę w pozycji otwartej.
 • Wsypać materiał ścierny (co najmniej cztery worki, maksymalnie dziesięć worków po 50 lb (23 kg) materiału ściernego o wysokiej gęstości lub osiem worków po 50 lb (23 kg) materiału ściernego o niskiej gęstości) i kontynuować procedurę konserwacji.
  • W celu dodania ścierniwa należy spuścić ze zbiornika więcej wody.
 • Patrz procedura konfiguracji w podręczniku.
 • Upewnij się, że ciśnienie zbiornika jest ustawione prawidłowo.
 • Ciśnienie zbiornika musi być ustawione na poziomie o 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) wyższym od ciśnienia strumieniowania.
 • Upewnić się, że zawór rozdzielczy ustawiono w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Zawór kulowy materiału ściernego musi być otwarty.
 • Zawór pomiarowy materiału ściernego musi być otwarty przynajmniej o 1/8 obrotu.
 • Użyć jednostki w trybie WASH (Mycie), aż cały środek ścierny zostanie usunięty z węża piaskarskiego.
 • Zamknąć zawór kulowy materiału ściernego i obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie). Wykonywać piaskowanie do chwili wypłynięcia z węża całości materiału ściernego i wody.
 • Odłączyć szybkozłączkę w punkcie zaworu kulowego ścierniwa (nie na dole komory).
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie). Pracować w trybie WASH (Mycie) do chwili usunięcia wszelkich zanieczyszczeń. Wyjąć przelotkę z szybkozłączki.
 • Upewnić się, że na ścieżce wyrzutu otwartej szybkozłączki nie znajdują się żadne przedmioty, a następnie kilkakrotnie na krótki czas aktywować przełącznik sterowania strumieniowaniem.
  • Przez złącze ze złączką krzywkową powinna zostać uwolniona duża ilość powietrza. Jeśli tak się nie stanie, zawór membranowy jest uszkodzony. Należy wymienić cały zestaw membrany.
 • Przytrzymać męską końcówkę szybkozłączki w górze pod strumieniem wody z końca złącza z blokadą krzywkową. Usunąć wszelki brud i materiał ścierny.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie), aby zatrzymać przepływ wody.
 • Ponownie włożyć nasadkę do rowka złącza typu camlock.
 • Ponownie podłączyć szybkozłączkę. W przypadku prawidłowego wyczyszczenia i podłączenia łącznik nie powinien przeciekać podczas pracy.
 • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji obsługi systemu.
 • Podłączyć do wlotu regulatora źródło sprężonego powietrza o ciśnieniu przekraczającym 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa), aby spowodować wycofanie tłoka.
 • Równomiernie poluzować wszystkie 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i wykręcić je całkowicie, podtrzymując zbiornik zaworu membranowego.
  • NIE WOLNO rozmontowywać zbiornika.
 • Wymienić membranę (związek kauczuku naturalnego) i dokręcić ją ręcznie (tylko o tyle, o ile to konieczne) w celu wyrównania z pojemnikiem.
  • Między membraną a siłownikiem znajduje się jedna lub dwie podkładki regulacyjne. Zachować podkładki regulacyjne w celu ponownego użycia (nie są one dostarczane z zamienną membraną). Nie wywierać żadnego obciążenia wstępnego ani nie przykładać momentu obrotowego do membrany przez jej nadmierne dokręcenie bez wcześniejszego wyrównania.
 • Włożyć na miejsce wszystkie 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i dokręcić ręcznie.
 • Dokręć śruby kołpaka na przemian (góra lewa, dół prawa, góra prawa, dół lewa) do 80 in/lb (9 N⋅m). Spowoduje to nieznaczne wygięcie membrany między korpusem a obudową ze stali nierdzewnej.
 • Zredukować ciśnienie przyłożone w punkcie 2.
 • Przeprowadzić próby i potwierdzić prawidłowe działanie urządzenia.
  • Tę czynność można wykonać, napełniając urządzenie wyłącznie wodą — nie ma potrzeby używania materiału ściernego do tego testu.
 • Upewnić się, że zawór kulowy jest zamknięty, następnie podłączyć ponownie złączkę z blokadą krzywkową.
 • Lekko otworzyć zawór kulowy materiału ściernego i upewnić się, że materiał ścierny wypływa z węża materiału ściernego. 
 • Jeśli nie, wykonać procedurę wyłączenia opisaną w podręczniku. Dokładnie przepłukać zbiornik i wąż materiału po opróżnieniu materiału i wody.

Dostosować regulator strumieniowania do żądanego ciśnienia, kiedy używane jest sterowanie strumieniowaniem.

Upewnić się, że przewód od regulatora strumieniowania do głównego regulatora powietrza nie został uszkodzony. Więcej informacji na ten temat znajduje się na schemacie węży w podręczniku.

Wymienić regulator powietrza strumieniowania.

 • Wykonać procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.
 • Upewnić się, że całe ciśnienie powietrza jest spuszczone z jednostki. W razie potrzeby wymontować filtr powietrza celem uzyskania dostępu do regulatora powietrza.
 • Wymontować pokrywę tłoka.
 • Wymontować obudowę membrany celem uzyskania dostępu do membrany oraz końcówki trzonu tłoka.
 • Wymontować membranę i sprawdzić pod kątem pęknięć lub przerwań. W razie potrzeby wymienić membranę.
 • Ostrożnie zdemontować zespół sprężyny i tłoka, następnie wyczyścić zabrudzenia z korpusu regulatora.
 • Sprawdzić tłok i jego uszczelkę pod kątem ewentualnych ciał obcych, które mogły być przyczyną otwarcia tłoka.
 • Sprawdzić pod kątem uszkodzeń trzon tłoka w miejscu, gdzie styka się ze zbiornikiem membrany. Wymienić nadmiernie zużyte elementy.

Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa). Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–125 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.

Wyłączyć wyłącznik awaryjny.

 • Sprawdzić kabel węża pod kątem uszkodzonych lub zwartych przewodów.
 • Sprawdzić baterię i połączenia panelu sterowania.
 • Upewnić się, czy stosowane jest źródło zasilania prądem stałym 12 V.
 • Sprawdzić bezpiecznik 3 A wewnątrz panelu sterowania i wymienić go w razie potrzeby.
 • Sprawdzić przepływ prądu przez obwód. Jeżeli przepływ prądu występuje, wymienić przekaźnik.
 • Odłączyć rurkę wciskową i sprawdzić obwód wyzwalacza (od uchwytu sterującego strumieniem) w punkcie zaworu przekaźnikowego powietrza.
 • Przy aktywnym przełączniku sterowania strumieniowaniem sprawdzić, czy powietrze wydostaje się z odłączonej rurki.
  • Przepływ powietrza powinien się odbywać przy ciśnieniu zasilania powietrzem, ale ilość powietrza powinna być ograniczona ze względu na rozmiar łączników i rur. Jeśli ciśnienie jest mniejsze niż zasilające, należy sprawdzić, czy przełącznik sterowania strumieniowaniem działa prawidłowo, oraz sprawdzić, czy węże strumieniowaniem nie są wygięte ani zapchane.
 • Sprawdzić filtr zamontowany w przewodzie przy połączeniu przemysłowym złączki wkrętnej po stronie panelu (tam, gdzie jest podłączony wąż sterowania strumieniem).
 • Jeśli wymienione czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić przekaźnik pneumatyczny.
 • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia w podręczniku.
 • Upewnić się, że całe ciśnienie powietrza jest spuszczone z jednostki. W razie potrzeby wymontować filtr powietrza celem uzyskania dostępu do regulatora powietrza.
 • Wymontować pokrywę tłoka.
  • Pod pokrywą znajduje się sprężyna.
 • Wymontować obudowę membrany celem uzyskania dostępu do membrany oraz końcówki trzonu tłoka.
 • Wymontować membranę i sprawdzić pod kątem pęknięć lub przerwań. W razie potrzeby wymienić membranę.
 • Ostrożnie zdemontować zespół sprężyny i tłoka, następnie wyczyścić zabrudzenia z korpusu regulatora.
 • Sprawdzić tłok i jego uszczelkę pod kątem ewentualnych ciał obcych, które mogły być przyczyną otwarcia tłoka.
 • Sprawdzić pod kątem uszkodzeń trzon tłoka w miejscu, gdzie styka się ze zbiornikiem membrany. Wymienić nadmiernie zużyte elementy.

Upewnić się, że prawidłowo poprowadzono i podłączono przewód pneumatyczny. Dalsze informacje na ten temat znajdują się na schemacie węży w podręczniku.

 • Sprawdzić kabel węża pod kątem uszkodzonych lub zwartych przewodów.
 • Sprawdzić baterię i połączenia panelu sterowania.
 • Upewnić się, czy stosowane jest źródło zasilania prądem stałym 12 V.
 • Sprawdzić bezpiecznik 3 A wewnątrz panelu sterowania i wymienić go w razie potrzeby.
 • Sprawdzić przepływ prądu przez obwód. Jeżeli przepływ prądu występuje, wymienić przekaźnik.
 • Odłączyć rurkę wciskową i sprawdzić obwód wyzwalacza (od uchwytu sterującego strumieniem) w punkcie zaworu przekaźnikowego powietrza.
 • Przy aktywnym przełączniku sterowania strumieniowaniem sprawdzić, czy powietrze wydostaje się z odłączonej rurki.
  • Przepływ powietrza powinien się odbywać przy ciśnieniu zasilania powietrzem, ale ilość powietrza powinna być ograniczona ze względu na rozmiar łączników i rur. Jeśli ciśnienie jest mniejsze niż zasilające, należy sprawdzić, czy przełącznik sterowania strumieniowaniem działa prawidłowo, oraz sprawdzić, czy węże strumieniowaniem nie są wygięte ani zapchane.
 • Sprawdzić filtr zamontowany w przewodzie przy połączeniu przemysłowym złączki wkrętnej po stronie panelu (tam, gdzie jest podłączony wąż sterowania strumieniem).
 • Jeśli wymienione czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić przekaźnik pneumatyczny.
 • Użyć prawidłowego materiału abrazyjnego.
 • Nie ma ustalonego przepisu na najlepsze ustawienie w każdym zastosowaniu. Poniższe dane nadają się dobrze do większości zastosowań. Względem tego początkowego ustawienia można wprowadzać korekty w górę lub w dół, aby jak najszybciej usuwać przewidziane warstwy bez uszkodzenia powierzchni obiektu.
 • Normalne ustawienia:
  • Wstępne ustawienie naczynia to 110 psi (7,5 bar, 0,75 MPa).
  • Zawór pomiarowy otwarty o mniej niż 1/2 obrotu.
  • Ciśnienie strumieniowania 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa) 
  • W zastosowaniach wymagających wyższej wydajności można stosować materiał ścierny wysokiej wydajności (większa masa przy ziarnistości 80), taki jak granat oraz wyższych ciśnień obsługiwanych przez system.
  • Początkowe ciśnienie komory powinno zawsze wynosić o 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) powyżej zamierzanego ciśnienia strumienia.
 • Wartości należy zmieniać stopniowo, aby sprostać konkretnym wymogom każdego zastosowania. Wprowadzić korekty (patrz opis układu sterowania DataTrak w podręczniku) w celu osiągnięcia tempa 7–10 cykli na minutę, zapewniające go największą efektywność (najszybsza obróbka ścierna przy najmniejszej ilości ścierniwa). Ciśnienia strumienia mogą wahać się w zakresie maksymalnie 30–120 psi (2–8,2 bar, 0,2–0,82 MPa).
 • W przeciwieństwie do konwencjonalnego piaskowania wyższe ciśnienia nie oznaczają zawsze lepszego czyszczenia. Na wydajność wpływa odległość i kąt dyszy względem powierzchni oraz ciśnienie strumienia. Efekt zależy również od wyboru ścierniwa. Wysokowydajne ścierniwo zapewnia najlepsze efekty i może zaoszczędzić tyle czasu, że uzasadnia różnicę w cenie. 
 • Strumieniowanie za pomocą węża o długości co najmniej 150 ft (45 m) wymaga zastosowania elektrycznego sterowania strumieniowaniem.
 • Regulacja ciśnienia strumieniowania wymaga regulacji zaworu dozującego materiał ścierny.
 • Dodatkowe informacje, patrz w podręczniku.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie).
 • Powoli otworzyć zawór spustowy, aby zredukować ciśnienie wody w zbiorniku.
  • Przygotować się na zebranie wody spuszczonej ze zbiornika. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Po zredukowaniu całego ciśnienia w zbiorniku należy włożyć sworzeń pokrywki, ściskając sprężynę i obracając uchwyt o 90 stopni, co zablokuje pokrywkę w pozycji otwartej.
 • Wsypać materiał ścierny (co najmniej cztery worki, maksymalnie dziesięć worków po 50 lb (23 kg) materiału ściernego o wysokiej gęstości lub osiem worków po 50 lb (23 kg) materiału ściernego o niskiej gęstości) i kontynuować procedurę konserwacji.
  • W celu dodania ścierniwa należy spuścić ze zbiornika więcej wody.
 • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji obsługi systemu.
 • Zresetować ciśnienie w zbiorniku zgodnie z procedurą ustawiania opisaną w podręczniku.
 • Upewnić się, że automatyczny zawór odpowietrzający działa prawidłowo.
 • Wykonać procedurę czyszczenia zaworu automatycznego odpowietrzania.
  • Spróbować nacisnąć i szybko zwolnić zawór palcem. Jeśli nie spowoduje to uszczelnienia zaworu, otworzyć zawór spustowy w celu uwolnienia całego ciśnienia ze zbiornika.
  • Otworzyć zawór spustowy w celu uwolnienia ciśnienia ze zbiornika. Otworzyć pokrywkę i spuszczać wodę ze zbiornika do chwili, gdy jej poziom znajdzie się poniżej pokrywki.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie).
  • Za pomocą węża spłukiwania wymusić odwrotny przepływ wody w stronę trzonka zaworu.
 • Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić cały zespół zaworu.
 • Wykonać procedurę przepłukiwania membrany.
  • Użyć jednostki w trybie WASH (Mycie), aż cały środek ścierny zostanie usunięty z węża piaskarskiego.
  • Zamknąć zawór kulowy materiału ściernego i obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie). Wykonywać piaskowanie do chwili wypłynięcia z węża całości materiału ściernego i wody.
  • Odłączyć szybkozłączkę w punkcie zaworu kulowego ścierniwa (nie na dole komory). 
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie). Pracować w trybie WASH (Mycie) do chwili usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.
  • Wyjąć przelotkę z szybkozłączki.
  • Upewnić się, że na ścieżce wyrzutu otwartej szybkozłączki nie znajdują się żadne przedmioty, a następnie kilkakrotnie na krótki czas aktywować przełącznik sterowania strumieniowaniem.
   • Przez złącze ze złączką krzywkową powinna zostać uwolniona duża ilość powietrza. Jeśli tak się nie stanie, zawór membranowy jest uszkodzony. Należy wymienić cały zbiornik membrany.
   • NIE WOLNO rozmontowywać zbiornika.
  • Przytrzymać męską końcówkę szybkozłączki w górze pod strumieniem wody z końca złącza z blokadą krzywkową. Usunąć wszelki brud i materiał ścierny.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie), aby zatrzymać przepływ wody.
  • Ponownie włożyć nasadkę do rowka złącza typu camlock.
  • Ponownie podłączyć szybkozłączkę. W przypadku prawidłowego wyczyszczenia i podłączenia łącznik nie powinien przeciekać podczas pracy.
 • Jeśli płukanie nie rozwiąże problemu, należy naprawić zawór membranowy.
  • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji obsługi systemu.
  • Podłączyć do wlotu regulatora źródło sprężonego powietrza o ciśnieniu przekraczającym 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa), aby spowodować wycofanie tłoka.
  • Równomiernie poluzować wszystkie 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i wykręcić je całkowicie, podtrzymując zbiornik zaworu membranowego.
   • NIE WOLNO rozmontowywać zbiornika.
  • Wymienić membranę (związek kauczuku naturalnego) i dokręcić ją ręcznie (tylko o tyle, o ile to konieczne) w celu wyrównania ze zbiornikiem.
   • Między membraną a siłownikiem znajduje się jedna lub dwie podkładki regulacyjne. Zachować podkładki regulacyjne w celu ponownego użycia (nie są one dostarczane z zamienną membraną). Nie wywierać żadnego obciążenia wstępnego ani nie przykładać momentu obrotowego do membrany przez jej nadmierne dokręcenie bez wcześniejszego wyrównania.
  • Włożyć na miejsce wszystkie 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i dokręcić ręcznie.
  • Dokręcić śruby kołpaka na przemian (góra lewa, dół prawa, góra prawa, dół lewa) do 80 in/lb (9 N⋅m). Spowoduje to nieznaczne wygięcie membrany między korpusem a obudową ze stali nierdzewnej.
  • Zredukować ciśnienie przyłożone w punkcie 2.
  • Przeprowadzić próby i potwierdzić prawidłowe działanie urządzenia.
   • Tę czynność można wykonać, napełniając urządzenie wyłącznie wodą — nie ma potrzeby używania materiału ściernego do tego testu.
 • Upewnić się, że zawór kulowy jest zamknięty, następnie podłączyć ponownie złączkę z blokadą krzywkową.
 • Lekko otworzyć zawór kulowy materiału ściernego i upewnić się, że materiał ścierny wypływa z węża materiału ściernego.
 • Jeśli nie, należy postępować zgodnie z procedurą wyłączania w podręczniku.
 • Dokładnie przepłukać zbiornik i wąż materiału po opróżnieniu materiału i wody.
 • Ustawić urządzenie na wypoziomowanej powierzchni.
 • Jeśli nie jest to możliwe, automatyczny odpowietrznik musi się znajdować po górnej stronie jednostki.

Sprawdzić, czy automatyczny zawór odpowietrzający działa i ustawić początkowe ciśnienie w zbiorniku na wartość wyższą o 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) od ciśnienia piaskowania.

 • Wykonać procedurę automatycznego odpowietrzania zaworu.
  • Spróbować nacisnąć i szybko zwolnić zawór palcem. Jeśli nie spowoduje to uszczelnienia zaworu, otworzyć zawór spustowy w celu uwolnienia całego ciśnienia ze zbiornika.
  • Otworzyć zawór spustowy w celu uwolnienia ciśnienia ze zbiornika. Otworzyć pokrywkę i spuszczać wodę ze zbiornika do chwili, gdy jej poziom znajdzie się poniżej pokrywki.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie).
  • Za pomocą węża spłukiwania wymusić odwrotny przepływ wody w stronę trzonka zaworu.
 • Jeśli te czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić cały zespół zaworu.
 • Wykonać procedurę przepłukiwania membrany.
  • Użyć jednostki w trybie WASH (Mycie), aż cały środek ścierny zostanie usunięty z węża piaskarskiego.
  • Zamknąć zawór kulowy materiału ściernego i obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie). Wykonywać piaskowanie do chwili wypłynięcia z węża całości materiału ściernego i wody.
  • Odłączyć szybkozłączkę w punkcie zaworu kulowego ścierniwa (nie na dole komory). 
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie). Pracować w trybie WASH (Mycie) do chwili usunięcia wszelkich zanieczyszczeń.
  • Wyjąć przelotkę z szybkozłączki.
  • Upewnić się, że na ścieżce wyrzutu otwartej szybkozłączki nie znajdują się żadne przedmioty, a następnie kilkakrotnie na krótki czas aktywować przełącznik sterowania strumieniowaniem.
   • Przez złącze ze złączką krzywkową powinna zostać uwolniona duża ilość powietrza. Jeśli tak się nie stanie, zawór membranowy jest uszkodzony. Należy wymienić cały zbiornik membrany.
   • NIE WOLNO rozmontowywać zbiornika.
  • Przytrzymać męską końcówkę szybkozłączki w górze pod strumieniem wody z końca złącza z blokadą krzywkową. Usunąć wszelki brud i materiał ścierny.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie), aby zatrzymać przepływ wody.
  • Ponownie włożyć nasadkę do rowka złącza typu camlock.
  • Ponownie podłączyć szybkozłączkę. W przypadku prawidłowego wyczyszczenia i podłączenia łącznik nie powinien przeciekać podczas pracy.
 • Jeśli płukanie nie rozwiąże problemu, należy naprawić zawór membranowy.
  • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji obsługi systemu.
  • Podłączyć do wlotu regulatora źródło sprężonego powietrza o ciśnieniu przekraczającym 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa), aby spowodować wycofanie tłoka.
  • Równomiernie poluzować wszystkie 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i wykręcić je całkowicie, podtrzymując zbiornik zaworu membranowego.
   • NIE WOLNO rozmontowywać zbiornika.
  • Wymienić membranę (związek kauczuku naturalnego) i dokręcić ją ręcznie (tylko o tyle, o ile to konieczne) w celu wyrównania ze zbiornikiem.
   • Między membraną a siłownikiem znajduje się jedna lub dwie podkładki regulacyjne. Zachować podkładki regulacyjne w celu ponownego użycia (nie są one dostarczane z zamienną membraną). Nie wywierać żadnego obciążenia wstępnego ani nie przykładać momentu obrotowego do membrany przez jej nadmierne dokręcenie bez wcześniejszego wyrównania.
  • Włożyć na miejsce wszystkie 4 śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i dokręcić ręcznie.
  • Dokręcić śruby kołpaka na przemian (góra lewa, dół prawa, góra prawa, dół lewa) do 80 in/lb (9 N⋅m). Spowoduje to nieznaczne wygięcie membrany między korpusem a obudową ze stali nierdzewnej.
  • Zredukować ciśnienie przyłożone w punkcie 2.
  • Przeprowadzić próby i potwierdzić prawidłowe działanie urządzenia.
   • Tę czynność można wykonać, napełniając urządzenie wyłącznie wodą — nie ma potrzeby używania materiału ściernego do tego testu.

Graco