Xtreme XL – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Często zadawane pytania

 • Wyczyścić przewód powietrza; zwiększyć zasilanie powietrzem. 
 • Sprawdzić, czy zawory są otwarte.
 • Wyczyścić wąż lub pistolet.
 • Wyczyścić tłoczysko; zawsze zatrzymywać pompę w dolnym skoku; napełnić zbiornik smarujący zgodnym rozpuszczalnikiem.
 • Wyczyścić lub naprawić silnik pneumatyczny. Patrz instrukcja silnika.
 • Wyczyścić przewód powietrza; zwiększyć zasilanie powietrzem.
 • Sprawdzić, czy zawory są otwarte i czyste.
 • Oczyścić wąż lub pistolet; zastosować wąż o większej średnicy wewnętrznej.
 • Otworzyć układ sterowania odladzaniem; patrz podręcznik.
 • Wyczyścić lub serwisować zawór wlotu.
 • Ustawić podkładki dystansowe, patrz podręcznik pompy.
 • Napełnić zbiornik zasilający i zalać pompę. 
 • Wyczyścić rurkę do zasysania.
 • Zmniejszyć lepkość. 
 • Ustawić podkładki dystansowe, patrz podręcznik pompy.
 • Wyczyścić zawór; wymienić uszczelnienia.
 • Wyczyścić lub serwisować zawór wlotu.
 • Wyłączyć pompowanie. 
 • Otworzyć układ sterowania odladzaniem; patrz podręcznik.
 • Dokręć. Na złączach zastosować zgodny uszczelniacz połączeń gwintowanych lub taśmę PTFE.
 • Patrz instrukcja obsługi pistoletu; przeczytać zalecenia producenta płynu.
 • Dostosować lepkość cieczy; przeczytać zalecenia producenta cieczy.
 • Serwis pistoletu natryskowego. 
 • Patrz instrukcja obsługi pistoletu natryskowego.
 • Zapewnić dopływ powietrza do wlotu silnika.
 • Odłączyć lub wymontować pompę, aby sprawdzić działanie silnika.
 • Wyłączyć i usunąć powietrze. 
 • Wciskać tam i z powrotem górny i dolny przycisk przełącznika zaworu, aż znajdzie się na tej samej wysokości, co podstawa zatyczki zaworu. 
 • Uruchomić ponownie silnik.
 • Zwykle lód na zaworze sterującym lub przyłączu wylotowym zaworu sterującego.
 • Odłączyć linię sterującą dla tego zaworu sterującego. 
 • Jeśli silnik wykona przejście, dolny zawór sterujący jest zatkany. 
 • Wymienić zawór sterujący i/lub odmrozić lód, który blokuje sygnał pneumatyczny.
 • Odłączyć linię sterującą. 
 • Jeśli silnik nadal nie wykonuje przejścia, otwór pomiarowy tłoka przełączającego jest zatkany. 
 • Wyczyścić lub wymienić zespół tłoka zaworu przełączającego.
 • Zwykle lód na zaworze sterującym lub przyłączu wylotowym zaworu sterującego.
 • Odłączyć linię sterującą dla tego zaworu sterującego. 
 • Jeśli silnik wykona przejście, górny zawór sterujący jest zatkany. 
 • Wymienić zawór sterujący i/lub odmrozić lód, który blokuje sygnał pneumatyczny.
 • Odłączyć linię sterującą. 
 • Jeśli silnik nadal nie wykonuje przejścia, otwór pomiarowy tłoka przełączającego jest zatkany. 
 • Wyczyścić lub wymienić zespół tłoka zaworu przełączającego.
 • Odmrozić lód w zaworze sterującym. 
 • Jeśli nie jest to spowodowane obecnością lodu, należy wymienić zawór.
 • Odmrozić lód w zaworze sterującym. 
 • Jeśli nie jest to spowodowane obecnością lodu, należy wymienić zawór.
 • Odmrozić lub usunąć lód. 
 • Zmniejszyć zawartość wody w sprężonym powietrzu. 
 • Zmniejszyć obciążenie silnika.
 • Otworzyć zawór odprowadzania powietrza na głównym zaworze przełączającym. 
 • Spowoduje to wypływ ciepłego powietrza zawsze, gdy powietrze jest podawane do silnika.

Graco