Graco Inc.

Przygotowanie powierzchni przemysłowych  Usuwanie powłok, kontrola korozji, konserwacja instalacji

Usuwanie grubych powłok przemysłowych i korozji

Gdzie kupić Żądana informacja

Problem

Tradycyjne metody odnawiania powodują uszkodzenie twardych powierzchni z cegły szamotowej i narażają cegły na uszkodzenia spowodowane przez wodę, nalot krystaliczny (biała substancja o konsystencji proszku widoczna na cegłach), odbarwienie lub pojawienie się trwałych plam. Mogą spowodować również wypaczenie, korozję udarową, wżery oraz odbarwienie i uszkodzenia powierzchni metalowych. Inne metody mogą być ponadto bardziej czasochłonne i mniej skuteczne oraz wydajne.

Rozwiązanie

System EcoQuip jest rozwiązaniem przodującym w zakresie obniżania kosztów zarówno konserwacji zapobiegawczej, jak i napraw. Złożoną infrastrukturę przemysłową, taką jak orurowanie, zawory oraz skomplikowane urządzenia mechaniczne/hydrauliczne można szybko czyścić i często sprawdzać bez konieczności demontażu lub maskowania.

EcoQuip usuwa grube powłoki przemysłowe i korozję bez uszkodzenia węży, złączek i delikatnych powierzchni.
Jednoetapowy proces czyszczenia i przygotowania powierzchni zmniejsza liczbę roboczogodzin, które trzeba poświęcić na żmudne i trudne prace związane z konserwacją.

Dzięki bardzo niskiej podatności na dyspersję systemy EQ eliminują 92 procent cząstek unoszących się w powietrzu i można je stosować w przestrzeniach
zamkniętych bez wywierania wpływu na pracujące w pobliżu urządzenia lub pracowników.  Urządzenia EcoQuip wykonają tysiące godzin niezawodnego,
wydajnego, bezproblemowego i bezpyłowego oczyszczania strumieniowo-ściernego.

Blasting_Tank2.tif
 • Usuwanie powłok przemysłowych w celu przeprowadzenia inspekcji
 • Przygotowanie powierzchni do ponownego pokrycia
 • Czyszczenie zbiorników magazynowych
 • Usuwanie rdzy i kamienia
 • Usuwanie znaków na nawierzchniach dróg
 • Konserwacja budynków i obiektów
 • Zmniejszanie ilości substancji zanieczyszczających
 • Kontrola korozji w instalacjach znajdujących się na morzu
 • Odsłanianie spawów

EcoQuip Applications

 • Removing industrial coatings for inspections
 • Preparing surfaces for coating
 • Cleaning storage tanks
 • Removing rust and mill scale
 • Removing roadway markings
 • Building and site maintenance
 • Offshore corossion control
 • Exposing welds