Graco Inc.

Automatyczny wskaźnik przekroczenia ciśnienia z dekompresją  Wskaźniki działania

Pozwala użytkować urządzenie tylko wtedy, gdy są smarowane kluczowe punkty

Gdzie kupi毹dana informacja

Te wtryskarki o wysokiej wydajności umożliwiają lokalizację awarii przewodu doprowadzającego środek smarny bez konieczności
przerywania całego cyklu smarowania punktów, które działają prawidłowo.