Graco Inc.

Alarm przewodu doprowadzającego środek smarny Manzel  Wspomaganie procesu wtryskiwania smaru

Gdzie kupi毹dana informacja

Wskazuje poziom przepływu lub jego brak w każdym punkcie układu jeszcze przed aktywacją alarmu na wlocie przewodu doprowadzającego środek smarny. Odporność na działanie uwolnionego ciśnienia. Zapewnia działanie w sytuacjach ciągłego lub sporadycznego niskiego przepływu. Uniwersalność — działa w każdym układzie, w którym środek smarny jest dostarczany bezpośrednio, oraz z każdym typem smarownicy. Przystosowane do pracy z przepływami o różnym ciśnieniu i środkami smarnymi o różnym stopniu lepkości.

  • Regulacja opóźnienia czasowego — pozwala ograniczyć przestoje związane ze stopniem lepkości i/lub natężeniem przepływu środka smarnego
  • Zabezpieczenie przed wybuchem — w przypadku montażu zgodnego z wymogami NEC 501 norm UL i CSA w klasie I produktów z grup C i D oraz w klasie II produktów z grup E, F i G i sekcji 1 i 2.
  • Możliwość podłączenia do wszystkich typów elektrycznych systemów alarmowych — kontrolek, urządzeń dźwiękowych, wyłączników samoczynnych, telefonów itd.
  • Wytrzymałość do 10 000 psi

Literatura