Graco Inc.

Wskaźnik przekroczenia ciśnienia 

Szybkie powiadamianie o braku smarowania najważniejszych łożysk

Gdzie kupi毹dana informacja

 Używany na zaworach rozdzielczych MH w systemach z ciśnieniem przekraczającym 17,24 MPa (2500 psi).

  • Powstałe w wyniku zablokowania wysokie ciśnienie powoduje pęknięcie membrany bezpieczeństwa
  • Stłoczony środek smarny powoduje wybrzuszenie się trzpienia wskaźnika, sygnalizując zablokowanie przewodu doprowadzającego smar
  • Wysokie ciśnienie rozchodzi się po całym układzie, aktywując przełącznik, który wyłącza system
  • Po dokonaniu naprawy należy wymienić membranę i przywrócić fabryczne ustawienia trzpienia

Literatura