Graco Inc.

Zawór sterujący Trabon Spra 

Akcesoria do natryskiwania środka smarnego

Gdzie kupi毹dana informacja

Wszechstronność — zawory można używać z każdym scentralizowanym lub mechanicznym systemem smarowania zarówno ze smarami jak i z olejami. Oszczędność powietrza — powietrze jest wymagane tylko podczas natryskiwania.

• Zewnętrzna dysza mieszająca oczyszcza się samodzielnie, co zapobiega jej zablokowaniu
• Oszczędność zużycia środka smarnego — natryskiwanie mniejszej ilości środka smarnego w regularnych odstępach czasu zapewnia lepszy efekt i obniża straty

Podręczniki

Literatura

Spra-Control Valve
Minimum Air Pressure
20 psi
1.4 bar
Maximum Air Pressure
150 psi
10.3 bar
Spray Patterns
4 inch or 8 inch
10.2 cm or 20.3 cm
Typical Fluids
Oil
Minimum 100 SUS at 100°F
Minimum 100 SUS at 100°F
Grease
NLGI #1 at any temperature; NLGI#2 at 32°F or above
NLGI #1 at any temperature; NLGI#2 at 32°F or above
Wetted Parts
Stainless Steel, Aluminum, Buna-N/Nitrile, Zinc Plated Spring Steel, Alloy Steel-high Carbon, High Chrome, Copper
Stainless Steel, Aluminum, Buna-N/Nitrile, Zinc Plated Spring Steel, Alloy Steel-high Carbon, High Chrome, Copper
Weight
0.9 lbs
0.4 kg