Maszyny do malowania pasów i sposoby malowania linii na drodze?

Można wyróżnić różne rodzaje linii znakowania poziomego, a uzyskanie każdej z nich wymaga zastosowania specjalnej metody natrysku.

Odkryj najlepszą metodę malowania linii przerywanych, podwójnych linii kolorowych, szerokich linii na drogach, parkingach i innych rodzajów oznakowania drogowego

Nie każda linia znakowania poziomego dróg jest taka sama. Linia wytyczająca pasy ruchu różni się od linii znakującej przejścia dla pieszych, czy linii stosowanych na drogach startowych na lotniskach.

Różne kraje, różne linie

Wydaje się to jeszcze bardziej skomplikowane, gdy wiesz, że kraje kategoryzują i precyzują znaki poziome w różny sposób. W każdym kraju ważna jest jednolitość oznakowań, aby zapewnić jasną informację dla kierowców i pieszych oraz  zmniejszyć dezorientację do minimum. Właśnie dlatego dobra malowarka drogowa powinna oferować możliwość wykonania wszystkich rodzajów linii.

 

 

Linie standardowe/ciągłe

W każdym kraju obowiązują inne zasady i zwyczaje, dlatego tak zwana „linia standardowa” nie istnieje. W znakowaniu dróg możemy zdefiniować „linię standardową” jako jedną ciągłą, jednokolorową linię o szerokości od 100 do 150 mm. Linia ciągła jest często stosowana w charakterze podłużnych oznakowań wzdłuż kierunku ruchu wskazujących kierowcy prawidłową pozycję na drodze. Dominującymi kolorami są biały i żółty. W zastosowaniach prywatnych są one często używane do znakowania granic poszczególnych miejsc parkingowych na parkingu. Każda malowarka z jednym pistoletem natryskowym jest w stanie wytwarzać standardowe linie drogowe.

Linie szerokie

W znakowaniu dróg linie szerokie to linie o szerokości od 40 do 50 cm. Ten rodzaj linii jest używany do różnych celów, takich jak linie przystanków i przejść dla pieszych. Szerokość natryskiwania z jednego pistoletu natryskowego nie wystarczy do tworzenia linii szerokich. Linie szerokie do 60 cm można malować za pomocą malowarki z dwoma pistoletami natryskowymi. Dwa pistolety powinny znajdować się obok siebie w odległości, która pozwoli na częściowe pokrycie się dwóch pojedynczych natrysków w celu wytworzenia jednej jednolitej szerokiej linii . Prawidłowe rozmieszczenie pistoletów jest ważne dla jakości linii. Na drogach startowych na lotniskach często można zobaczyć linie o szerokości 90 cm. W przypadku tego typu zastosowań konieczne jest połączenie trzech pistoletów natryskowych.

Linie przerywane

Linie przerywane składają się z pojedynczych segmentów.. Długość, szerokość, kolor i odległość pomiędzy tymi segmentami mogą się różnić w zależności od kraju i przeznaczenia. Malowarki drogowe są używane do różnych zastosowań na skrzyżowaniach i autostradach:

  • Linie pasów ruchu: oddzielają ruch drogowy i pomagają kierowcom utrzymać się w pasie ruchu. W większości krajów dominującym kolorem jest biały.
  • Linia środkowa drogi: oddziela przeciwne strumienie ruchu. Przekraczanie tej linii jest dozwolone, jeżeli pozwala na to sytuacja na drodze.
  • Pasy do ruchu rowerów: wyznaczają granice pasa do ruchu rowerów.

Malowarka drogowa z automatycznymi pistoletami ułatwia tworzenie linii przerywanych z najwyższą dokładnością. Te maszyny są w stanie automatycznie malować linie przerywane za naciśnięciem przycisku. Pistolety włączają się i wyłączają w sposób automatyczny, w zależności od zaprogramowanych ustawień długości segmentu linii oraz odstępu między segmentami dwóch linii. Tryb półautomatyczny jest wygodny do ponownego malowania linii: segment linii jest malowany automatycznie, wystarczy określić punkt rozpoczęcia każdego segmentu linii.

Linie podwójne

Linie podwójne są często stosowane w znakowaniu dróg. Znajdują się na środku drogi, oddzielając ruch drogowy. W zależności od ich rodzaju (zob. poniżej), informują o tym, czy przejazd z jednej strony lub obydwu stron jest dozwolony, czy nie. Czasami ciągła linia podwójna jest stosowana jako linia zatrzymania.

Rozróżnia się różne rodzaje linii podwójnych:

  • Dwie linie ciągłe
  • Jedna linia ciągła połączona z jedną linią przerywaną
  • Jedna linia ciągła przechodząca w linię przerywaną połączona z linią przerywaną przechodzącą w linię ciągłą
  • Linia typu zipper (zamek) (stosowana na lotniskach)

Malowanie linii podwójnych za pomocą tylko jednego pistoletu jest możliwe, wystarczy pokryć dwukrotnie ten sam obszar, ale jest to nieefektywne. Lepszą i szybszą metodą jest użycie malowarki z dwoma pistoletami. A jeżeli naprawdę zależy nam na szybkości, dokładności i komforcie, lepiej wybrać malowarkę z dwoma automatycznymi pistoletami. Taką malowarką można malować każdy rodzaj podwójnej linii za naciśnięciem przycisku.

Linie dwukolorowe

Nie ma ich wiele na europejskich autostradach, ale w określonych sytuacjach linie dwukolorowe są stosowane. W niektórych krajach wstępne pasy ruchu (na czas trwania robót drogowych) znakuje się liniami żółtymi. W sytuacjach, w których wstępne pasy ruchu przechodzą w białe trwałe znaki, potrzebne są dwa kolory. Linie dwukolorowe stosuje się także na lotniskach, gdzie kontrast białych linii na jasnoszarym betonowym podłożu nie jest wystarczająco widoczny. Natryskując czarną farbę obok białych linii można uzyskać wyraźny kontrast.

Linie dwukolorowe można natryskiwać za pomocą maszyny z tylko jednym pistoletem. Jeżeli nie chce się tracić czasu na oczekiwanie na wyschnięcie farby, lepiej wybrać maszynę z dwoma pistoletami. Każdy pistolet będzie używany do linii w innym kolorze.

Linie ukośne

Strefy, w których się nie jeździ są często przekreślone równoległymi liniami ukośnymi. Można je traktować jako proste linie ciągłe nakładane w określonym wzorze. Tego rodzaju oznakowania wykonuje się zwykle ręcznie. Zazwyczaj dużo czasu poświęca się na obliczanie i nałożenie fizycznych linii prowadzących. Pracę można znacznie ułatwić poprzez użycie malowarki drogowej z końcówkami do natryskiwania, które można dostosować do natryskiwania pod określonym kątem. Niektóre zaawansowane maszyny wyposażono w narzędzie do programowania, które w prosty sposób o połowę skraca czas natryskiwania linii poziomych.

 


Pozostań w kontakcie

Twoja prywatność jest bardzo ważna dla firmy Graco. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych innym firmom. Jednakże, aby móc świadczyć Ci najlepsze usługi, możliwe, że będziemy udostępniać Twoje dane współpracującym z Graco dystrybutorom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.