Graco Inc.

Transferência de Material de Alta Viscosidade 

Descargas de tambores e bandejas para material pouco fluído