Graco Inc.

Substanţe cu topire la temperatură ridicată 

Graco oferă o linie de echipament de topire de mare capacitate pentru gestionarea materialelor cu topire la temperatură ridicată precum butil-cauciuc, etilen vinil acetat (EVA), poliamidă, poliisobutilenă (PIB), poliuretan de reacţie (PUR), adezivi sensibili la presiune (PSA) şi altele.