10 fördelar med slipande ångblästring

Slipande ångblästring har ett antal viktiga fördelar jämfört med torrblästring

Slipande ångblästring använder slipmedel och tryckluft för att nå önskad finish på en vald yta, precis som torrblästring.

Ångblästring blandar emellertid slipmedlet med vatten för att förbättra nivåerna på ytfinishen. Dessutom har ångblästring ännu fler fördelar jämfört med torrblästring.

Även om vatten ursprungligen tillfördes som en reaktion på förbud mot kiseldioxid, blev de andra fördelarna med våt/ångblästring snabbt uppenbara. I den här artikeln sammanfattar vi 10 av de viktigaste fördelarna med ångblästring.

1. Eliminering av damm
Ångblästrar använder vatten (eller annan vätska) för att fukta slipmedlet. Slipmedlet och vattnet blandas i en tryckbehållare och injiceras sedan i luftflödet. Vattnet kapslar in och slipar partiklarna, vilket reducerar dammproduktionen med upp till 95 % jämfört med traditionell torrblästring.

2. Ingen (eller minimal) inneslutning behövs
I de flesta fall kräver torrblästring fullständig inneslutning för att förhindra att blästerutsläpp och skräp lämnar arbetsplatsen. En av de främsta fördelarna med slipande ångblästring är det sänkta kravet på inneslutning. Eftersom utsläpp och skräp kapslas in och tyngs ner av vattnet kan de effektivt begränsas med färre förebyggande åtgärder.

3. Säkrare blästring
Den minskade dammproduktionen och lerstänket av våtblästring ökar operatörernas synlighet, vilket leder till färre arbetsolyckor. Med våtblästring är andningsskydd, ögonskydd och hörselskydd vanligtvis tillräckligt som personlig skyddsutrustning (PSU). Traditionell torrblästring kräver fullt personligt skydd inklusive en blästringshjälm, en blästringsoverall, blästringshandskar etc.

4. Lägre förbrukning av medium
Slipande ångblästring skapar våta partiklar som uträttar mer arbete tack vare deras ökade vikt och hydrostatiska kraft. Slipande våtblästrare kan använda en mer finkornig slipmassa, vilket resulterar i högre effekt och lägre medieförbrukning.

5. Lägre vattenförbrukning
Slipande ångblästring använder upp till 80 % mindre vatten än traditionella våtblästringssystem. I stället för en stor, skrovlig lerpöl att städa upp, behandla och bortskaffa, efterlämnar den slipande ångblästringen en liten, samlad hög med skräp.

6. Mindre påfrestningar för operatören
Slipande ångblästring blandar vatten och slipmedel i en tryckbehållare. Till skillnad från slamblästring är slipande ångblästrar lätta system som inte kräver en lång vattenslang fäst vid munstycket. I kombination med den låga vibrationsgraden reducerar det belastningen och tröttheten hos operatören.

7. Kombinerad rengöring och tvätt
Precis som torrblästring, rengör slipande ångblästring ytorna. Men med slipande ångblästring blir det bättre! Utöver slipande rengöring kan ångblästrar användas utan slipmedium för att tvätta ytor. Det gör dem till det perfekta verktyget för att ta bort rost från gropar och sprickor och skölja bort lösliga salter och andra föroreningar som orsakar  rostbildning. Det innebär att man inte behöver använda extra högtryckstvättar.

8. Längre livslängd för utrustningen
Traditionell torrblästring har inte bara en slipande effekt på objektets ytor - själva utrustningen ska tåla mycket. Slipande ångblästring löser detta problem till stor del. Eftersom slipmedlet smörjs innan det lämnar munstycket, fungerar det som ett smörjmedel, vilket orsakar mindre slitage på munstycken, slangar och ventiler.

9. Lämpar sig för ett stort antal tillämpningar
Slipmedels-/vattenblandningen och lufttrycket från den slipande ångblästringsenheten är mycket justerbara, vilket gör dem lämpliga för både små och stora appliceringar. Ångblästring kan förbereda ett brett urval av ytmaterial, från blästring av vitmetall till rengöring av känsliga ytor.

10. Miljövänligt
Ångblästrar använder mindre vatten och mindre slipmedel, vilket leder till minskad inneslutning och sanering. De kan användas för projekt där traditionell torrblästring skulle bli för dyrt, till exempel inom kommuner och i miljökänsliga områden.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco