Krav på personlig skyddsutrusting och andningsmask för säker slipblästring

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING (PSU) FÖR SLIPANDE TORR-, VÅT- OCH ÅNGBLÄSTRING

Av Kurt Ivory, Chief Marketing Officer, RPB Safety LLC, och Wade Hannon, Account Manager, Graco

Medan Europeiska arbetsmiljöbyrån (OSHA) fastställer standarder för personlig skyddsutrustning (PSU) för torr slipande torrblästring, finns det ingen bred branschstandard som täcker våt eller ångsblästring. Med tanke på detta mellanrum förstår många som arbetar med våtblästring eller slipande ångblästring inte helt vilken personlig skyddsutrustning som bör användas i dessa situationer.
 

Men lägre dammnivåer är inte lika med mindre skyddsutrustning

När torrblästringen först blev populär, använde många operatörer bara ett ansiktsvisir för att hålla dammet borta från ögonen. Med mängden damm i luften blev det dock snabbt klart att andningsfrågor kunde bli ett problem, och standarder ställdes upp för att kräva andningsmask vid torrblästring.

Jämfört med torrblästring, reducerar slipande våt- och ångblästring reducerar dammet till stor utsträckning gör att människor ifrågasätter om en ansiktsmsk behövs eller inte. Emellertid kommer varje blästringsoperation att skapa en viss dammängd, oavsett om det kommer från underlaget som blästras eller de media som används för blästringen Även om en liten mängd media används kan det studsa tillbaka från ytan.

Mindre damm kräver i alla fall skyddsutrustning, särskilt om dammet kan innehålla farliga material som asbest eller bly.
 

CHECKLISTA FÖR PSU TILL VÅT- OCH ÅNGBLÄSTRING

Det finns inga dedikerade produkter som är specifikt utformade för våt- eller slipblästringsjobb. Emellertid rekommenderar många distributörer och tillverkare andningsskydd och använder vanligtvis liknande PSU som man använder för torrblästringsjobb.
 

Andningsmasker

Andningsmasker är viktig utrustning för alla blästringsarbeten, eftersom de hjälper till att hålla damm i luften borta så att det inte hamnar i lungorna, vilket kan leda till andningsproblem. Åtsittande andningsskydd kan användas och fungerar bra för att förhindra dammintag om de förseglas ordentligt. De ger ofta inte samma skydd som löst sittande andningsmasker då ansiktbehåring - också stubb - kan bryta andningsmaskens tätning och släppa in damm. Förutom nödvändigheten att vara helt slätrakad kan åtsittande andningsmasker vara varma vilket reducerar effektiviteten och operatörens produktivitet.

Löst sittande andningsskydd, som vilar på operatörens axlar, är bekvämare att bära och ger luftcirkulation runt huvudet och halsen för att hålla operatören sval. Nya produkter på marknaden kyler den inkommande tryckluften innan den cirkulerar genom andningsskyddet, vilket ger avancerad kylning av huvudet och överkroppen. Se tättsittande eller lössittande andningsmask.

Det är viktigt att notera att inte vilken andningsmask som helst fungerar för blästring. Till exempel så är andningsmasker avsedda för färg vanligtvis markerade med texten ”får inte användas till slipande blästring”. Enligt regler som fastställts av OSHA i standarden 1910.134 måste andningsmasker för slipblästring täcka huvudet, nacken och axlarna och godkännas av National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) för att skydda mot damm som genereras under blästringen.

Om det finns potentiellt farliga material som blästras, t.ex. bly, måste andningsmasken ha en lämplig tilldelad skyddsfaktor (APF). När det gäller bly, måste ansiktsmasken ha en APF som är över 1 000 partiklar.
 

Hörselskydd

Hörselskydd, som kan ingå i en löst passande andningsmask eller som ett tillägg till ett tätt monterad andningsskydd, är nödvändiga när man arbetar runt blästringsutrustning, som körs med hög frekvens med högt decibel, och kompressorer, som också kan vara mycket ljudliga.

Beroende på andningsmasken som används kan den vara utrustad med ett kommunikationssystem i hjälmen, vilket gör det enkelt för operatörerna att kommunicera utan att ta bort andningsmasken och hörselskyddet. Det är viktigt att alla som arbetar i närheten på arbetsplatsen använder öronproppar eller annat hörselskydd.
 

Blästringsoveraller, handskar och stövlar

Kläder, handskar och stövlar hjälper till att säkra säkerheten och komforten för operatörerna.

Nylon-blästriingsoveraller, som RPB® Blast Suit, är lätta, tåliga och andningsbara och designade för att skydda mot alla slipande material som studsar tillbaka samtidigt som föraren hålls sval.

Overallen kan också bli våt - ett viktigt övervägande vid slipande våt- eller ångslipning - och kan tvättas i maskin för enkel återanvändning.
 

Ansiktsvisir och ögonskydd

Ansiktsvisir är vanligtvis integrerade i löst passande andningsskydd, och därför behöver operatörer som använder dessa andningsskydd inte ett sekundärt ansiktsvisir.

Andra personer på platsen bör dock använda alternativa ögonskydd som skyddsglasögon eller ansiktsvisir.

Den ändrande säkerhetsmarknaden

Blästringsmarknaden blir mycket mer medveten om operatörens säkerhet och ser till att varje operatör har rätt utrustning. Personlig skyddsutrustning hjälper till att skydda arbetare på arbetsplatsen så att de kan gå hem och njuta av ett friskt liv. Genom att hålla operatörerna säkra och friska på jobbet kan de vara fria att leva utan problem med hörselnedsättning, andningsattacker eller andra hälsoproblem.

Säkerheten påverkar också företaget - inte bara genom kostnader för försäkring eller medicinsk täckning, utan genom operatörens allmänna komfort. Om en operatör är säker, känner sig bekväm och sval, kommer den personen antagligen att vara en mer produktiv anställd. På lång sikt är säkra, bekväma och produktiva operatörer nyckeln till framgångsrika blästringsföretag.

Mer information om damm och säker blästring

Byggbranschen måste följa OSHAs nya kiseldioxidregel om inandningsbar kristallin kiseldioxid senast den 23 juni 2017, ett år efter ikraftträdandet. För allmän industri och sjöfart måste överensstämmelse börja den 23 juni 2018, två år efter ikraftträdandet.

Det finns mycket information ute - både bra och dålig - kring damm och blästringssäkerhet. Se till att du känner till fakta. Om dammreducering är viktigt för dig, läs vår artikel, "Dammfri blästring är bara en myt".

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco