ADNOC godkänner Gracos EcoQuip ångblästringsutrustning

Gracos EcoQuip ångblästringsutrustning godkänns av ADNOC som ytbehandlingslösning för zon 1-områden på DAS Island
 

Das Island är en liten, närmast rektangulär ö i Persiska viken och ligger ungefär 160 km nordväst om Förenade Arabemiratens fastland. Här började Abu Dhabi Marine Areas (ADMA) efter prospektering utvinna olja 1956–1960. ADMA är ett samriskprojekt mellan British Petroleum och Compagnie Française des Pétroles (senare Total). Sedan dess har ön blivit en viktig fokuspunkt för regionens olje- och gasindustri från vilken man exporterar råolja och flytande naturgas via tankers som färdas till bland annat Japan och Europa.

Även Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) finns på Das Island. ADNOC är angelägna om att skydda miljön och utvärderar löpande miljörisker och miljöeffekter för att kunna hantera dem i enlighet med Förenade Arabemiratens löfte om att ta sitt ekologiska ansvar. Man lägger stor vikt vid att identifiera och avhjälpa hälso-, säkerhets- och miljörisker. Precis som ADNOC:s alla andra enheter måste deras naturgas- och korrosionsavdelning (Corrosion & Detection Department – C&ID) med verksamhet på Das Island godkännas genom en omfattande hälso-, säkerhets- och miljöutvärdering.

Hantera korrosion under isolering

Korrosion under isolering är ett vanligt problem inom olje- och gasindustrin i varma och fuktiga marina miljöer. Det handlar om en typ av korrosion som uppstår på grund av att fukt uppstår på utsidan av den isolerade utrustningen. Detta kan bero på flera faktorer, men följderna blir vanligen bimetallkorrosion, kloridkorrosion eller sur/alkalisk korrosion. Om korrosionen inte upptäcks kan det leda till att en hel processanläggning eller hel fabrik måste stoppas, och i sällsynta fall en processäkerhetsincident.

Oro vid torrblästring

ADNOC:s underhållsteam som arbetar med att bekämpa isoleringskorrosion i ett olje- och gasraffinaderi i drift står därför inför en stor utmaning. Att hålla korrosionen under kontroll kräver att man avlägsnar gamla beläggningar. Vanligtvis gör man detta med konventionella torrblästringssystem.

De här systemen bedöms emellertid kunna påverka den marina floran och faunan runt Das Island negativt, och har därför blivit ett bekymmer.

ADNOC:s målnings- och isoleringskontrollant Lee Wilson, författare till välkända The Paint Inspector’s Field Guide, stod därför inför en stor utmaning. Han behövde inte bara utvärdera alternativa metoder för ytbehandling som kunde ersätta torrblästring, utan han ville dessutom minska mängden avfall och använda ett ytbehandlingssystem som följer ADNOC:s standardrutiner och miljöbestämmelserna så som de fastställts i relevanta regelverk.

Ytbearbetning med ångblästring

Ångblästring ett möjligt alternativ

Lee Wilsons utvärderingsprocess fick honom att välja Gracos EcoQuip ångblästringssystem som en tänkbar lösning för ADNOC. Graco-teamet blev förtjusta över chansen att få samarbeta med en branschledare och opinionsbildare som Lee Wilson som tog sig tid att komma till Gracos europeiska huvudkontor i Maasmechelen, Belgien. Flera praktiska demonstrationer och tester utfördes för att bedöma EcoQuips egenskaper som alternativ ytbehandlingsmetod.

EcoQuip klarar testerna med bravur

Lee Wilsons drog slutsatsen att EcoQuip uppvisade exakt de egenskaper som gjorde utrustningen till en idealisk kandidat för de projekt han hanterar åt ADNOC på Das Island. ”Ångblästring är ett fantastiskt sätt för att få bort korrosion under isolering. Det är en perfekt lösning för att blästra kondenserade och nedisade rörledningar samtidigt som vi följer våra rutiner gällande minimi- och maximikraven på rengöring”, sade han.

Han var dessutom imponerad av alla extra fördelar som EcoQuip ångblästring kunde erbjuda jämfört med torrblästring. ”Ångblästring kommer att göra det mycket enklare för ADNOC att hantera avfall och uppsamling av blästermedia på hela Das Island. EcoQuips förmåga att få bort saltutfällningar är ännu en fördel eftersom ytbeläggningarna håller längre.” 

Graco kan därför med största glädje berätta att Abu Dhabi National Oil Company LNG C&ID har godkänt Gracos EcoQuip ångblästringsenhet för användning på plats, både direkt av egen personal och av godkända underentreprenörer. 

EcoQuip ångblästringsutrustning

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco