Krav för tryckluft vid våtblästring

Rekommendationer för tryckluft för bästa resultat med slipande ångblästring

När du använder ett slipande ångblästringssystem, vill du förstås uppnå de bästa ytbehandlingsresultaten på det snabbaste, mest kostnadseffektiva sättet.

Ett av de viktigaste elementen för att bestämma produktiviteten hos ett slipande ångblästringssystem är tryckluft.

Tryckluft är, tillsammans med slipmaterialet, ett av de viktigaste elementen i hela det slipande blästringssystemet. För att garantera bästa resultaten för slipande ångblästring, bör du ta hänsyn till vissa viktiga aspekter angående tryckluften.
 

Tryckluften måste vara ren

Tryckluften ska vara fri från spår av olja, fukt eller andra föroreningar.

 • Olja förorenar slipmedlet och därmed de blästrade ytorna.
 • Fukt ökar blixtrost och tillsättning av slipbehållaren.
Lufttillförseln måste anpassas till applikationen

Slipmedlets hastighet bestämmer produktiviteten och effektiviteten hos en blästring. Blästringshastigheten är direkt kopplad till lufttryck och flödeshastighet, som påverkas av;

 • Kompressorns egenskaper
 • Tryckförlust via slangar och beslag
 • Munstycksslitage

Den exakta luftförbrukningen beror på munstyckets storlek och arbetstryck. Se tabellen nedan. Använd blästringstryck kontra luftflöde nedan för att bestämma vilket munstycke som ska användas för att få bästa blästringstryck grundat på kompressorns utflöde.

Viktiga rekommendationer om luftkompression
 • För att minska tryckfallet så mycket som möjligt måste luftledningarna vara så korta, så direkta och så stora i diameter som möjligt.
 • Alla delar och anslutningar måste matcha den inre diametern i matningsslangarna för att förhindra turbulens och extra tryckfall.
 • Slangarna måste skäras rakt av och sättas in helt.
 • Fästskruvarna får inte vara grova eller tränga in i slangens inre foder.
 • Den inre diametern på blästringsslangarna ska vara 3 till 4 gånger storleken på munstycksöppningen..
 • För att förhindra en produktivitetsminskning så snart munstycket börjar bli utslitet, bör lufttillförselsystemet kunna ge minst 50 % mer luftflöde än det nya munstycket skulle behöva utveckla det erforderliga blästringstrycket.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco