Innesluta en plats för våtblästring

Icke inneslutet utsläpp och skräp från förbehandling av yta, till exempel målarfärg, beläggningar, färgflagor och primer kan vara giftig och dödligt för vattenlevande organismer, kan läcka in i jorden och tas upp av växter, bioackumuleras i livsmedelskedjan och i slutändan påverka människor. Målet med inneslutning är att förhindra blästerutsläpp och skräp från att spridas från arbetsplatsen, där de kan samlas in för deponering på ett effektivt sätt.

En av de stora fördelarna med våtblästring jämfört med torrblästring är ett minskat behov av inneslutning. Eftersom utsläpp och skräp är inkapslade och vägs ner av vatten kan de inneslutas effektivt med färre förebyggande åtgärder.

Inneslutning på plats är den enklaste formen, och består av överlappande, förankrade presenningar täckta av geotextilmaterial. Geotextilmaterial är speciellt användbart vid våtblästring: detta lättviktsmaterial, som påminner om ostduk, gör det möjligt för vatten att tränga igenom och filtrerar samtidigt slipmedel och skräp. När jobbet är färdigt är det bara att vika ihop geotextilmaterialet och placera det i fat eller andra lämpliga behållare för kassering.

När det finns risk för skadliga utsläpp kan man konstruera envallför att fånga in spill från tunga maskiner, lagringstankar och fat. Beroende på vilken typ av föroreningar som ska inneslutas, kan banketten vara allt från tio centimeter till över en meter, med metall, trä eller skum, ett ytterlager av gummi- eller polyureabeläggning och med ett invändigt skikt avgeotextilmaterial. En dränkbar pump kan placeras i banketten för att transportera vatten till en insamlingsbehållare eller ett fat.

När blästringen sker nära vatten, bostäder, stadsmiljöer och andra områden med mycket trafik krävsinneslutning i stationära konstruktioner. I dessa miljöer kräver traditionell torrblästring fullständig inneslutning – s.k ”hoarding” – där blästringsområdet är hermetiskt förslutet för att hindra icke-filtrerad luft, utsläpp och skräp från att lämna platsen. Vid Vapor Abrasive-blästring räcker det normalt med delvis inneslutning, vilket kan göras genom att inhägna området med presenningar som hålls upp av en fast eller flexibel konstruktion, eller en barriär av plywood. På grund av att Vapor Abrasive-blästring genererar mindre damm krävs i de flesta fall inte ventilation och utblåsfiltrering.

The Society for Protective Coatings (SSPC) definierar fyra klasser av inneslutning för förbehandling av yta, där Klass 1 har de strängaste kraven. Det finns separata standarder för våtblästring. Klass 2 torrblästring kräver till exempel negativt lufttryck, filtrerat utblås och en återförslutbar ingång medan våtblästring inte kräver någon ventilation och en överlappande ingång med presenning kan bedömas vara tillräcklig.

Vid större projekt är den mest kostnadseffektiva inneslutningen ofta en flyttbar konstruktion. Blästring på en överfart kan till exempel inneslutas med presenningar som hängs från fackverk med kablar över markinneslutning. Allt eftersom arbetet går framåt kan riggutrustningen flyttas för att innesluta nästa sektion. En bro över vatten kan kräva en avancerad konstruktion som inte bara innesluter och samlar in utsläpp och skräp utan också utgör en plattform som arbetarna kan stå på.

Inneslutningskraven för anbudsprojekt specificeras normalt i förslagsförfrågan, men kan se ut på flera olika sätt: en formell SSPC-inneslutningsklass; en National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) för luftburna partiklar fastställd av det amerikanska miljöverket (EPA); en variabel standard med olika nivåer av inneslutning som återspeglar miljökänsligheten för olika områden; eller ett enkelt krav på att alla utsläpp och allt skräp ska inneslutas, samlas in och deponeras.

I de flesta fall är det blästringsföretagets ansvar att rekommendera, utforma och konstruera inneslutning som uppfyller projektkraven.

”Inneslutning för torrblästring kan lätt ta upp fyrtio procent av budgeten, varav det mesta är arbetstimmar för att bygga upp och nedmontera inneslutning”, säger Tim Cook, driftchef på Wetblast.ca. ”Ett jobb som tar en vecka med torrblästring kan vi klara av på två eller tre dagar. Projektledare har börjat komma till insikt om kostnadsbesparingarna med minskad inneslutning och fördelarna med våtblästring som det bästa valet, både ur en ekonomisk och en miljömässig synvinkel.”

 

TIPS

Kom ihåg att ta hänsyn till vind vid konstruktion av inneslutning. Konstruktionen ska kunna motstå vind på upp till 40 km/h (eller mer beroende på miljön.)

Presenningar varar inte för evigt, de påverkas av vind och slitningar. Det lönar sig ofta att investera i presenningar av hög kvalitet (vävd poly-propelyn, genomskinlig för bättre synlighet). Mekanisk skada på grund av vind är en vanlig orsak till att presenningar skadas, så se till att inga lösa kanter fladdrar i vinden.

Vid en upphöjd inneslutningskonstruktion ska du försöka uppnå minst 1 m arbetsområde mellan blästringsytan och inneslutningsväggarna så att du inte blästrar konstruktionen. Om det är ont om plats bör det räcka med markinneslutning med en omkrets på 6 m.

Städa upp inuti och utanför inneslutningen varje dag.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco