Ekonomisk och effektiv rengöring av jigg med ångblästring

Slipande ångblästring är en av de mest effektiva metoderna för att avlägsna pulverlackskikt från jiggar och ställningar.

Alla installationer med elektrostatiska pulverskikt är utsatt för oönskade ansamlingar pulver på ställningar och jiggar.

För att garantera en effektiv applicering av pulverskiktet, måste dessa delar rengöras regelbundet. Det finns ett antal lösningar tillgängliga när det gäller att strippa ställningar och fasta tillbehör.

Ställningarna och jiggarna håller arbetsstycket på plats genom en pulverskiktinstallation. Det innebär att de täcks av pulver varje gång en enhet är färdig. Detta pulver som ansamlas på de fasta tillbehören blir ett problem när det gäller minskningen av ledningsförmågan från delen till ställningen och systemets effektivitet. Därför är frekventa rengöringar av ställningar och jiggar avgörande för ditt appliceringssystem för pulverskikt.

För att helt ta bort pulverbeläggningen från jiggar och ställningar, finns det ett antal strippningsmetoder som kan användas:
·       Kemisk strippning
·       Strippning med brännare
·       Torrblästring
·       Våt- eller slipande ångblästring

Kemisk strippning

Vid kemisk strippning behandlas jiggarna med heta eller kalla kemikalier i en batchprocess. Stripparna gör att beläggningen upplöses eller sväller, varefter den faller av i det kemiska badet eller lätt kan sköljas av med vatten.

Fördelar med kemisk strippning

 • Inga negativa effekter på jiggarnas metallbas
 • Ingen jiggförvrängning eftersom ingen mekanisk kraft eller hög temperatur behövs

Nackdelar med kemisk strippning

 • Kemiska strippers kan vara mycket giftiga och farliga att arbeta med
 • Extra källa till din anläggningsprocess

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Bränning

Bränning gör att beläggningen upplöses eller sväller, varefter den faller av i det kemiska badet eller lätt kan sköljas av med vatten. Dessa extrema temperaturer antänder snabbt färgskikten, och bränner bort dem från komponenten.

Fördelar med Burning off stripping

 • Den enda avfallskällan är dammet från den brända färgen

Nackdelar med bränning

 • De höga temperaturerna kan leda till förvrängning av jiggarna
 • Kvarblivet färgstoft på jiggarna måste sköljas av för att undvika föroreningar och dålig vidhäftning vid arbetsstycken
 • En dyr brännugn krävs
Torr slipblästring

Torrblästringsmetoder skjuter blästermedel på jiggarnas yta under högt tryck. Slipeffekten av den starka kontakten tar bort färgskiktet effektivt.

Fördelar med slipande torr ångblästring

 • Kräver bara enkel utrustning, vilket gör den kostnadseffektiv

Nackdelar med slipande torr ångblästring

 • Stor dammbildning
 • Aggressiva blästermedel kan skada jiggarna. (Plastblästringsmedier är ett bra alternativ till traditionella blästermedier eftersom de är mycket mildare mot ytan.)
 • Jiggarna måste rengöras med lösningsmedel
 • Långsammare än andra rengöringsmetoder

Våtblästring

Våtblästring eller ångblästring liknar torrblästring, med skillnaden att blästringsmediet fuktas innan det träffar ytan.

Fördelar med våtblästring

 • Kräver bara enkel utrustning, vilket gör den kostnadseffektiv
 • Reducerar dammbildningen med upp till 92 % jämfört med torrblästring
 • Ren, konsekvent finish
 • Påverkar och skadar inte jigg
 • Säker att arbeta med
 • Snabbare inställning och rengöring jämfört med torrblästring

Nackdelar med våtblästring

 • Det tar lång tid att blästra delar med oregelbunden form

Slutsats

Många olika strippningsmetoder kan användas för att ta bort pulverbeläggningar. Vid efterbehandling måste man överväga vad som kommer att vara den mest kostnadseffektiva och effektiva processen i varje specifik tillämpning. För rengöring av jiggar är våt- eller ångblästring är en av de mest effektiva metoderna för strippning. Våtblästringen är enkel att göra själv, den är säker och kräver endast enklare utrustning som kan flyttas.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco