Hur HoldTIght förhindrar rostbildning efter våtblästring

cover-HoldTight-2.jpg

När Peter Petkas gick runt på SSPC-mässan i Las Vegas kunde han inte låta bli att märka att när varje gång han såg slipande våtblästringsutrustning utställd, stod det en 19-litersbehållare med hans egen produkt, HoldTight, bredvid den.

En grundare av en ledande tillverkare av ångblästringsapparater närmade sig och frågade: "Peter, inser du att om det inte vore för HoldTight, skulle vi inte ha någon verksamhet?"

"Ja, det vet jag", svarade Peter, "för vi gick igenom allt det där för trettio år sedan".

* * *

Redan då var Peter en pionjär inom den slipande våtblästringsbranschen. Hans företag började tillverka utrustning som injicerade vatten i blästerströmmen vid munstycket, vilket hade många fördelar framför torrblästring -inte bara påskyndade det slipeffekten och minskade dammbildningen utan tvättade även bort skräp från ytan, vilket resulterade i bättre vidhäftning av beläggningen: Ju mindre föroreningar mellan färg och stål, desto bättre.

Nackdelen var att stålet började rosta kort efter våtblästringen. "Till skillnad från torrblästring, uppstår det inget damm som döljer rosten - ytan är rå."

 

Problemet

Korrosion är en kemisk process som kräver en elektrisk ström, och rent vatten är en dålig elektrisk ledare. Upplösning av salt i vatten ökar emellertid elektrolytens ledningsförmåga och skapar en soppa med joner som kan transportera elektroner från en pol till en annan och slutföra en krets.

Inside a corrosion cell

Bild ovan: 1) Stålunderlag; 2) Elektrolytlösning; 3) Hydroxjon; 4) Anod; 5) Elektronväg; 6) Katod

 

Hur rost bildas i en korrosionscell

Vid anoden (4) avger järnmolekyler elektroner som strömmar genom stålet till katoden (6), där de orsakar en reaktion mellan vatten och syre som skapar negativt laddade hydroxjoner (3).

Dessa joner strömmar genom elektrolyten (2) till anoden (4), där de reagerar med nyligen frigjorda och positivt laddade järnjoner för att producera järnoxid, dvs. rost. 

Förutom att bidra till att öka ledningsförmågan kommer salt på en bar yta att dra till sig fukt från luften och skapa en mycket ledande elektrolyt. Detta bidrar till snabbildande, olikformiga områden med kraftig rost som kommer att störa färgens vidhäftning och bidra till en undermålig beläggning.

För att undvika snabbildande rost efter våtblästring, måste man avlägsna de salter som bildar elektrolyter. De flesta vet från sina egna kök att det inte krävs några speciella kemikalier för att lösa upp salt: det fungerar bra med vanligt vatten. Så varför sköljde inte vattnet från våtblästringsprocessen bort salterna?

Problemet var att även om en stålyta verkar platt och likformig för blotta ögat, blir den med hög förstoring ett ojämnt landskap av kratrar och sprickor, med porer, toppar och dalar - otaliga platser där fragment av saltgitter fastnar -i utrymmen som är så trånga att inte ens vatten kan tränga in.

Vattenmolekyler har en förkärlek för andra vattenmolekyler, som är mycket större än deras attraktion till molekyler i atmosfären, och därför samlas en droppe fallande vatten till en sfär - den form som ger minst möjliga ytområde. Denna inre attraktion skapar spänningar på ytan av vattenvolymen. 

embedded-abrasive.jpg

Torrblästrad stålplatta med 500x förstoring, som visar föroreningar och slipande fragment impregnerade i ytan.

I mikroskopisk skala, när vattnet sköljer över en ojämn yta, begränsar denna spänning ytan till minsta möjliga ytområde - ett krökt plan - som förhindrar att vattnet flödar in i mycket trånga utrymmen och löser upp salterna som fångats där.

Det stod klart för Peter att nyckeln till avlägsnande av jonföroreningar från stål var att minska vattnets ytspänning.

 

HoldTight: Lösningen

HoldTight är ett flyktigt aminbaserat ytaktivt medel. Medan ena änden av aminmolekylen dras till vatten, stöts dess långa kolvätedel bort avvatten och flyter på ytan , medan den andra änden sjunker under ytan och bryter spänningen.

På samma sätt som ett rengöringsmedel gör HoldTight vatten fuktigare, så det tar bort jonföroreningar mer effektivt.

 

Droplet.png

 

 

Hur effektivt är HoldTight? HoldTight förhindrar snabbildande rost på stål i 2-4 dagar.

"De flesta färgspecifikationer för torrblästring kräver att du målar samma dag som du blästrar", säger Peter. ”Fördelen med att ha en ren yta utan snabbildande rost är att du inte behöver måla samma dag. Du kan blästra i två eller tre dagar och sedan måla - vilket sparar pengar, eftersom du inte behöver stoppa arbetet och omdirigera dina medarbetare och din utrustning lika ofta.”

HoldTight förebygger snabbildande rost eftersom produkten riktar sig mot alla ytföroreningar, inte bara en specifik förorening.

”Allt salt på ytan under en beläggning kan orsaka blåsor eller rost under beläggningen. Alla färgskikt är genomträngliga membran till en viss utsträckning. När vatten tränger igenom ytan kan det lösa upp saltet och bilda blåsor.”

Vissa saltborttagare bildar syralösningar som ta bort vissa salter mycket effektivt. Men när dessa lösningar förångas kan de lämna kvar en annan typ av föroreningar på ytan som ökar elektrolytens ledningsförmåga och leder till snabbildande rost. ”Är detta dåligt? Flottan tycker i alla fall det. ISO-standarden kräver att alla salter tas bort helt.” HoldTight tar inte bara bort alla typer av föroreningar, utan lämnar inte heller kvar några rester när det förångas.

”USA är ett av de få länder där standarden är att leta efter specifika salter. Resten av världen - och den amerikanska flottan - nöjer sig inte med att bara ta bort specifika salter. De vill få all jonisk kontaminering som ökar ledningsförmågan. Alla föroreningar som ökar ledningsförmågan är dåliga för en beläggning.”

"Vi har sett specifikationer som säger: ta bort salter med ett saltborttagningsmedel, och ta sedan bort saltborttagningsmedlet med HoldTight", säger Peter. "Det är meningslöst - om du tar bort alla salter med HoldTight, behöver du inte oroa dig för den saken."

bresle.jpg

Detekterar jonisk kontaminering

Det mest pålitliga sättet för att upptäcka totala jonföroreningar är Bresles ledningstest.

  1. Applicera lappen på ytan.
  2. Spruta in demineraliserat vatten i lappen.
  3. Dra ut lösningen med en nål.
  4. Mät vattnets ledningsförmåga.

Om lösningen leder elektricitet, är joner närvarande och rost kommer att uppstå på ytan.

 

HoldTight-effekten

HoldTight förlänger beläggningens livstid. När ägare specificerar att blästrade ytor ska dekontamineras med HoldTight, slipper de att blästra och måla om lika mycket. Genom att förlänga beläggningens livstid minimeras underhållskostnaderna, särskilt i miljöer med hög fuktighet.

"I Galveston har lägenhetsägare som bor precis vid stranden dekorativa smidesjärndetaljer som de måste måla varje år på grund av saltet som samlas upp från luften. Men om de tvättar med HoldTight innan de målar, håller färgen i ytterligare två till tre år, även i en tuff strandmiljö."

För stora infrastrukturprojekt där underhållskostnaderna uppgår till miljoner är användningen av HoldTight en bra idé.

"När Laviolette-bron över St. Lawrence-floden torrblästrades, krävde Sherwin Williams att entreprenören skulle högtryckstvätta med HoldTight före appliceringen av beläggningen, eftersom de inte trodde att enbart torrblästringen skulle ge en tillräckligt ren yta."

laviolette-bridge.jpg

Laviolette-bron över St. Lawrence-floden.

"Torrblästring accepteras allt mindre av många orsaker - säkerhet, miljöpåverkan, påverkan på grannarna. Men om jag ägde en viss infrastruktur och jag kunde komma undan med torrblästring, skulle jag tvätta den med HoldTight, för jag vet vad som finns på ytan. Varför ska man medvetet måla över det damm som finns kvar efter blästringen? Alla de där resterna suger bara fukt ur luften.”

 

Tips: Avfetta med HoldTight

"Om du torrblästrar är det en bra praxis att först tvätta bort olja och smörjfett med tvål och vatten." Annars smetas smörjfettet ut runt den blästrade ytan. "Om du utför slipande våtblästring gör du redan mycket rengöring, men om du lägger till HoldTight avfettar du också. HoldTight har samma effekt på smörjfett som tvål.  Med HoldTight i slipande fartygsblästring eller vatteninsprutande utrustning, behöver man inte förtvätta - det är bara slöseri med tid och pengar.”

 

HoldTight: Då, nu och i framtiden

År 1989 hade Peter och hans partners beslutat att tillverkning av blästringsutrustning kräver mer kapital än de var villiga att investera, så de beslutade att lägga ner sin utrustningsverksamhet och i stället koncentrera sig på tillverkningen av HoldTight.

HoldTight har visat sig vara en vinnare redan från start. "Till en början gick vi till alla de stora beläggningstillverkarna, inrättade testprogram för deras beläggningar på ytor förberedda med HoldTight, och praktiskt taget alla godkände resultatet med de flesta av sina produkter."

Peter har ett diagram som visar HoldTights intäktstillväxt från 1989 och framåt. Den visar en långsam men stadig tillväxt fram till 2011, då kurvan vänder uppåt som en hockeyklubba. "Detta är återfödelse och expansion av slipande våtblästring", säger Peter och hänvisar till nästa generations utrustning som blästrar med fuktigt medium, snarare än slamblästringstekniken som väter media vid munstycket eller bortom - ett segment som nu övertas av slipande ångblästringsutrustning.

Världsstandarden - 90 procent av all blästring som gjorts från Indien till Timbuktu till New York - förbiser problemet med jonföroreningar. De har kommit att acceptera en minskad livslängd på beläggningen, vilket vi skulle kunna förlänga genom att ta bort föroreningar." Samtidigt skjuter HoldTights internationella försäljningssiffror i höjden. "De smarta killarna som har kunskap om den här mekanismen börjar skriva specifikationer som säger "vi vill inte bara slippa snabbildande rost, vi vill inte ha några föroreningar alls".

”Det kommer inte att ske i en handvändning. Det handlar om vedertagen praxis i en mycket konservativ bransch när det gäller tillämpning av ny teknik. Men titta bara på tillväxtpotentialen. I USA tvivlar jag på att vi har över 20 % användare och vi ligger långt före resten av världen.”

bottle-holdtight.jpg

Denna stålsektion tvättades med HoldTight efter blästring. 48 timmar senare finns det fortfarande inget tecken på snabbildande rost.

”Det kommer inte att ske i en handvändning. Det handlar om vedertagen praxis i en mycket konservativ bransch när det gäller tillämpning av ny teknik. Men titta bara på tillväxtpotentialen. I USA tvivlar jag på att vi har över 20 % användare och vi ligger långt framför resten i världen.”

 

Enorm hink med rostförebyggande HoldTight

Hemligheten med HoldTight

"HoldTight är en så enkel idé att den har förbisetts i många år", säger Peter, men HoldTight möter konkurrens från andra aminbaserade ytaktiva ämnen på marknaden för slipande blästring. Så varför är HoldTIght marknadsledande?

”Det är mycket enkelt att komma på vad HoldTight innehåller. Precis som det är lika enkelt att komma på vad Coca-Cola innehåller. Men Coca-Cola avslöjar inte sitt recept. Vem som helst kan ju komma på vad Coca-Cola innehåller. Frågan är, hur gör man Coca-Cola? Det är sammansättningen som ger smaken eller funktionen när det gäller HoldTight.”

 

Hur man använder HoldTight

För slipande våtblästring, rekommenderar Peter att man blandar vatten med HoldTight med ett förhållande på 100:1 både för blästringscykeln och tvätten. ”I en mycket korrosiv miljö, kan du öka till 75:1 eller 50:1 för säkerhets skull.”

Efter torrblästring ska du trycktvätta med vatten och HoldTight med ett förhållande på 50:1.

washdown-2.jpg
HoldTight-logotyp

Skaffa HoldTight

Avlägsna alla salter, syror och föroreningar för att förebygga snabbildande rost i upp till 72 timmar. HoldTight har lokala distributörer världen över.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco