Val av rätt blästermedium

Att välja rätt blästermedel

En beläggning fungerar bara om den underliggande ytan förbereds ordentligt.

Proffs på våtblästring vet attval av rätt blästermedel är nyckeln till att få en beläggning som varar.Med rätt blästermedel optimerar du lönsamheten genom att du får jobbet gjort snabbare och med en minimal mängd blästermedel.

Detta ska du tänka på när duväljer blästermedel.

 

Ytans egenskaper

Allmänt gäller att man ska man använda blästermedel med så små partiklar som möjligt för att få en optimal förbehandling av ytan. Med finfördelat blästermedel får man större effekt per volym. Ju fler partiklar som matas ut samtidigt, desto mer får du gjort på samma tid. Vid blästring av betong eller trä behöver du inte använda hårt, dyrt blästermedel eller grova partiklar: krossat glas är ett utmärkt och prisvärt val för arbete på relativt mjuka ytor.

Men när man förbereder järn och stål för en skyddsbeläggning, finns det fler saker att ta hänsyn till. Beläggningar fäster dåligt på hårda, plana ytor. Blästraren måste därför skapa ett mönster med fördjupningar som beläggningen kan fästas vid, s.k.  ytsträvhet.

 

Diagram över granatpartikels påverkan på stålyta

Exempel: Granat

En granatpartikel på 80 mesh ger en djupprofil på upp till 3,6 mil i stål.

1. 177 mikron =  7 mil

2. Topp

3.  76,2 mikron =  3 mil

4. Fördjupning

*Obs - Innan du väljer blästermedel, ska du läsa databladen på beläggningstillverkarens webbplats för att ta reda på förhållandena för optimal ytbehandling.

Till exempel:

Järn & Stål – SSPC-SP6 – profil på 2 mil.

 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Ytsträvhet

När en tillräckligt hård blästerpartikel träffar stål, bildas fördjupningar och toppar. Avståndet mellan högst upp på toppen och längst ner i fördjupningen kallas djupprofil.

I USA mäts djupprofilen i mil – tusendelar av tum. I det metriska systemet används mikron(en miljondel av en meter).

            1 mil = 25,4 mikron.

För optimalt fäste ska den applicerade beläggningen helt fylla fördjupningarna och täcka topparna. Ju djupare profilen är, desto större blir ytsträvheten. Men om profilen är alltför djup, kan topparna sticka upp över beläggningsytan. Detta kan leda till punktrost och att beläggningen inte håller så länge som den ska. I vissa fall måste entreprenören behandla området igen med ett finare blästermedel för att se till att ytan når specificerat profildjup – ett kostsamt misstag.

Korrekt profildjup är normalt 25–30 % av skikttjockleken på den torkade beläggningen. För de flesta industribeläggningar är en typisk stålprofil 2–3 mil, som normalt inte överstiger 5 mil.

 

Slipande egenskaper

När du känner till ytans egenskaper och det profildjup du måste uppnå, är det dags att välja blästermedel. Det finns fyra egenskaper hos blästermedel som påverkar profildjupet: storlek, form, hårdhet och densitet.
 

Storlek

Tumregeln är att ju större partikeln är, desto större fördjupning gör den. Dock ger blästring med större partiklar mindre effekt än motsvarande volym mindre partiklar. Mindre partiklar rengör snabbare, ger bättre täckning och en mer enhetlig profil. Det bästa är att använda minsta möjliga partikel för att uppnå önskad profil.

Partikelstorlek klassificeras normalt efter mesh-storlek, ofta i ett intervall, till exempel: 30/60. Detta innebär att 95 % av blandningen går igenom 30 mesh men inte genom 60 mesh. Siffran för mesh-storlek anger antalet nätrader i en sil, från 6 (grov) till 327 (pulver).

Abrasive Media - Mesh size chart

Former

Formen påverkar hur djupt partikeln tränger in i beläggningen och det underliggande materialet. Former klassificeras efter kantighet.

Kantiga partiklar tränger igenom mjuka beläggningar och rost, rengör snabbare och skapar bättre ytsträvhet. Rundade partiklar ger en jämnare blästrad yta, bra för att avlägsna hård, spröd beläggning och glödskal.

Skarpkantig
shape1.jpg
  • Krossat glas
  • Kolslagg
Mindre skarpkantiga
shape2.jpg
  • Olivin
  • Plast
  • Granat
Mindre runda
shape3 (1).jpg
  • Staurolit
  • Nötskal
Runda
shape4 (1).jpg
  • Glaspärlor
  • Kiselsand

Hårdhet

Allmänt gäller att ju hårdare partikeln är, desto djupare blir profilen. Undantag gäller fall när en hård partikel med hög hastighet splittras och inte avger optimal kraft.

Mjukare blästermedel som organiskt material och plast är bra för att avlägsna smuts, olja, smörjfett och färg utan att skapa ytsträvhet på det underliggande ytmaterialet.

Blästermedel efter hårdhet (MOHS)
Plast 3,0–4,0
Nötskal 3,0–4,0
Glaspärlor 5,5–6,0
Kiselsand 5/8
Krossat glas 5,5–7
Kolslagg 6,0–7,5
Olivin 6,5–7,5
Staurolit 7,0–7,5
Granat 7,0–7,5

Densitet

Partiklar med hög densitet avger mer kinetisk energi på en mindre yta, vilket ger en djupare profil. Dessa partiklar deformeras dessutom mindre, och absorberar mindre energi vid kontakt med ytan.

Blästermedel efter densitet (specifik vikt (g/ml))
Vatten 1,0
Nötskal 1,2–1,35
Plast 1,5
Glaspärlor 2,5
Krossat glas 2,5
Kiselsand 2,65
Kolslagg 2,7
Olivin 3,3
Staurolit 3,6
Granat 3,5–4,3

Hastighet

Det är ingen överraskning att hög hastighet orsakar djupa profiler. Hastighet är den enda faktor som enkelt kan justeras ute på fältet. När du har valt det blästermedel som passar bäst kan du ffinjustera djupprofilen genom att anpassa blästertrycket.

Beskrivning av blästermedel

Följande uppgifter är endast avsedda som information. De är uppskattningar av allmänna produktkategorier. Specifika produkter kan variera betydligt. Läs tillverkarens specifikationer för senaste korrekta information.

Uppskattningar av djupprofil är baserade på götstål på 90–100 psi, ett munstycke på 18 tum med en 110 graders vinkel och användning av en Geoblaster GB 600 för våtblästring.

Abrasive - Sand

Kiselsand

Kiselsand är det ursprungliga blästermedlet. Dock rekommenderas det inte längre för blästring på grund av risken för silikos. Det är endast med här i jämförelsesyfte.

Mesh-storlek:  6-270 | Hårdhet:  5–6 MOHS | Densitet: 2,65 SG | Form: Rundad | Kostnad: $

GRANAT

Granat

Granat är en ädelsten med utmärkta naturliga slipegenskaper. Det hårda slipmedlet tränger in snabbt, genererar lite damm och behövs inte i stora volymer, vilket är perfekt för att avlägsna hårda beläggningar, färg, rost och glödskal. Granat möjliggör också precis vinkling vid blästring. Ett bra blästermedel för allmän förbehandling av ytor utomhus.

Mesh-storlek:  30-120 | Hårdhet: 7-7,5 MOHS | Densitet: 3,5-4,3 SG | Form: Mindre kantig | Kostnad: $$$

DJUPPROFILER FÖR GRANAT (för stål)
Mesh-storlek Max profil Rekommenderad användning
30/60 2,4-4,7 mil Stål, betong, asfalt, aluminium
80 1,5-3,6 mil Stål, betong, asfalt, aluminium
120 0,5-2,0 Stål, betong, asfalt, aluminium, glasfiber, tegel, färg till båtbottnar
150 0,5–1,5 mil Stål, betong, asfalt, aluminium, glasfiber, tegel, färg till båtbottnar
Abrasive - Crushed Glass

Krossat glas

Detta blästermedel, som är tillverkat av 100 % återvunnet glas, är användbart för att avlägsna en rad olika beläggningar. Det ger en vitare, renare finish än slagg och mineralsand. Krossat glas är det bästa valet för att förbereda betongytor.

Mesh-storlek: 30-400 | Hårdhet: 5,5-7 MOHS | Densitet: 2,5 SG | Form: Kantig | Kostnad: $

 

DJUPPROFILER FÖR KROSSAT GLAS (för stål)
Mesh-storlek Max profil Rekommenderad användning
20/30 2,5–4,5 mil Stål, betong, asfalt, aluminium, glasfiber, tegel
30/70 0,5–3,5 mil Stål, betong, asfalt, aluminium, glasfiber, tegel, färg till båtbottnar
50/100 0,5–2,5 mil Stål, betong, asfalt, aluminium, glasfiber, tegel, färg till båtbottnar
Abrasive - Olivine

Mineralsand

Mineralsand som olivin och staurolit är blästermedel som tränger in snabbt, genererar lite damm och innehåller mindre än 5 % kisel per volym. Bra för att avlägsna rost, färg, nötta beläggningar och glödskal.

Mesh-storlek:  20–120  | Hårdhet:  6,5–7,5 MOHS  | Densitet:  3,3–3,6 SG  | Form:  Kantig till mindre kantig  (olivin),  mindre kantig till rundad (staurolit) | Kostnad: $$

Abrasive - Slag

Kolslagg

Kolslagg är en biprodukt av kolkraftverk, och anses vara ett ”grönt” blästermedel eftersom det annars skulle kasseras som avfall. Det är ett relativt billigt blästermedel med låg kiselhalt och dammhalt, men anses vara ett smutsigt blästermedel och används vanligen inte vid våtblästring på grund av den stora mängden fina partiklar av smuts som bildas på ytan. Används ofta vid avlägsnande av rost, färg, nötta beläggningar och glödskal från stål och betong.

Mesh-storlek: 12–80 | Hårdhet: 6-7,5 MOHS | Densitet: 2,7 SG | Form: Kantig | Kostnad: $

Glaspärlor

Glaspärlor

Glaspärlor används vid allmän rengöring, kulhamring och slutbehandling av ömtåliga metallytor; avlägsna billack; bleka puts och avlägsna fungus och kalciumavlagringar från kakel; polera gjutjärn, rostfritt stål, aluminium, propeller- och turbinblad.

Mesh-storlek: 30-325 | Hårdhet: 5,5-6 MOHS | Densitet: 2,5 SG | Form: Rund | Kostnad: $$$

Plastbläster

Plast

Plast är ett mjukt, lätt blästermedel som inte ger ytsträvhet, bra för att avlägsna färg och mögel från ömtåliga ytor, avlägsna kanter och ojämnheter från aluminium, mässing, plast och glasfiber. Anses vara ett säkrare alternativ till kemisk avmetallisering och snabbare än manuella metoder.

Mesh-storlek: 12–80 | Hårdhet: 3-4 MOHS | Densitet: 1,5 SG | Form: Kantig | Kostnad: $$$

Slipande nötskal

Nötskal

Nötskal och annat organiskt material ger inte ytsträvhet, vilket gör att de är bra för att avlägsna smuts, smörjolja, kol, kalk, ojämnheter och färg utan att ändra det underliggande materialet. Användbart för att rengöra bilpaneler, elmotorer och flygplansmotorer, gjut- och formpressar, polera klockor och smycken samt restaurera antika ytor.

Mesh-storlek: 6-100 | Hårdhet: 3-4 MOHS | Densitet: 1,2-1,35 SG | Form: Mindre kantig | Kostnad: $$$

Sammanfattning

Rätt blästermedel för jobbet är den minsta partikelstorlek som kan ge den djupprofil som krävs för beläggningen. Innan du köper blästermedel, gå till tillverkarens webbplats och läs de senaste produktspecifikationerna, eller bläddra i vårkatalog med produktblad från beläggningstillverkare.

Namn på blästermedel Mesh-storlek Hårdhet Densitet Form Kostnad
Kiselsand 6–270 5-6 2,65 Rundad $
Granat 30-120 7–7,5 3,5–4,3 Mindre kantig $$$
Krossat glas 30-400 5,5–7 2,5 Kantig $
Mineralsand 20-120 6,5–7,5 3,3–3,6 Kantig till rundad $$
Kolslagg 12–80 6–7,5 2,7 Kantig $
Glaspärlor 30-325 5,5–6 2,5 Rundad $$$
Plast 12–80 3-4 1,5 Kantig $$$
Nötskal 6–100 3-4 1,2–1,35 Mindre kantig $$$

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco