Förebygga ytrost under våtblästring

Tre steg för att förhindra ytrost vid våt- och ångblästring

I takt med att rengöringsmetoder med vatten har ökat har ytrost blivit allt vanligare. Därför ökar behovet av att hitta lösningar för att förebygga detta. Här kommer tre tips för att hjälpa till att förhindra ytrost.

1. Använd en ren vattenkälla
2. Se till att underlaget är fritt från föroreningar
3. Använd ett rostskyddsmedel
Preventing flash rust when wet blasting - Penrose Fountain

Vad är ytrost?

Enligt SSPC Protective Coatings Glossary, är ytrost "den typ av rost som uppstår på metall inom några minuter efter avslutad rengöring. Den hastighet med vilken ytrostning inträffar kan indikera saltföroreningar på ytan, hög luftfuktighet eller båda."

Ytrost inkluderar återoxidering och återrost. Återoxidering uppstår när det redan finns föroreningar på ytan av ett underlag. Om du till exempel utsätter naket stål för hög luftfuktighet eller fukt i luften, kommer återoxidering att ske. Detta är vanligtvis något du kommer att se efter slipande torrblästring, eller använda elverktyg som nålpistoler för att rengöra ytan. Återrost eller rostblomning gäller ny rost och sker jämnt över en hel sektion av ytan. Den är lik ytrost men kan ta flera dagar att utveckla.

 

 

 

 

 

How to prevent flash rust when wet abrasive blasting

1. Använd en ren vattenkälla

En av de stora orsakerna till ytrost är vattenkvaliteten. Vissa företag kan behöva dra ut vatten från en brunn på en arbetsplats, och som ett resultat har vattnet ett mycket högt kloridinnehåll. Efter syre, är klor det näst mest reaktiva elementet. Att använda en mycket ren vattenkälla, till exempel vatten filtrerat med destillation eller omvänd osmos, bidrar till att förhindra rost och till och med minska behovet av rostinhibitorer och andra skyddsmetoder.

Flash Rust Preventers - HOLDTIGHT and HOLD*BLAST

HOLDTIGHT och HOLD*BLAST är två populära rostskyddsmedel som används vid våtblästring

2. Se till att underlaget är fritt från föroreningar

Salter och klorider är stora bidragsgivare till kontaminering av ytan, men i många fall kan du hitta att det redan fanns några partiklar av rost när stålet formades. När de har blivit utsatta kan de mycket snabbt börja utveckla rost, och du kommer att uppleva återoxidering snarare än ytrost.

Flera olika tillverkare tillverkar korrosionsinhibitorer eller ytpassivatorer som kan blandas med vatten och användas för våtslipning. Detta gör att vattnet kan komma djupt in i profilerna med slipande våt- eller ångblästringsteknik och spola salter och klorider ur dessa djupa spår, vilket efterlämnar en mycket renare yta.

 

 

 

3. 3.Lägg till ett rostskyddsmedel vid våtblästring eller ångblästring

Vissa hämmare på marknaden kommer att avdunsta och faktiskt lämna ytan ren för alla föroreningar, medan andra är utformade för att skapa en film för att förhindra att luften kommer upp till ytan för att påbörja oxidationsprocessen. Om du inte vill täcka underlaget med en gång utan istället lämna det i några veckor, är den bästa lösningen att använda ett material som skapar en barriär på ytan så att du kan gå tillbaka och trycktvätta den barriären vid en senare tidpunkt innan beläggningen appliceras.

Det finns många varianter av rostskyddsmedel, inklusive några populära som används vid slipande våt- och ångblästring. Innan du köper en slipande våt- eller ångbläster, se till att titta på utrustningens specifikationer för att bestämma hur mycket vatten som används och be om en demonstration så att du kan mäta vattenförbrukningen själv. Bekräfta att tillverkarens data är korrekta och underbyggda av en oberoende och pålitlig testningstjänst från tredje part. Ju mindre vatten maskinen använder, desto mindre rostskyddsmedel krävs, vilket sparar dina pengar. Graco's EcoQuip 2 Vapor Abrasive® blästrar kan arbeta effektivt med 0,5 - 1 liter per minut).

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco