Slipande ångblästring: en säker lösning för borttagning av blybaserad färg

Slipande ångblästring är en av de bästa lösningarna för säker borttagning av blybaserad färg

När du tar bort beläggningar från trä-, sten- och metallytor är blybaserad färg ett av de mest utmanande materialen att bli av med.

Förutom att innebära en utmaning när det gäller borttagning kan blyfärger också orsaka hälsoproblem vid inandning eller förtäring.

Riskerna med borttagning av blybaserad färg

Arbetare som utför slipande blästring på stora blymålade ytor utsätts för betydande mängder bly. Bly är ett gift som byggs upp i människokroppen under en tid tills symtom uppstår. Fortsatt hög exponering kan orsaka flera hälsoproblem som njurskador, förlamning, blyförlamning och nerv- och hjärnskada. De största riskerna kommer från inandning av luftburet bly som innehåller damm och förtäring via förorenade händer eller mat.
 

Riskerna med torrblästring

Torrblästring är en vanligt förekommande teknik för att ta bort blybaserad färg. Tyvärr leder detta ofta till exponeringsrisker för arbetarna och omgivningen. Många anser att försämring, flingning eller flagning av blyfärg är en viktig exponeringsrisk, men torrblästring skapar den största risken. Slipande blästring genererar små blypartiklar som utgör en risk för nervsystemet, och inandning av blybelagd slipdamm kan leda till lungsjukdomar och blyförgiftning.

Även när man använder metoden korrekt är slipande torrblästring ett problem. Processen genererar stora mängder avfallssand som är kontaminerad med bly och är mycket dyr att begrava och innesluta.

Slipande ångblästring: den säkra lösningen för borttagning av blybaserad färg.

Allt fler entreprenörer har valt att använda våtblästring och slipande ångblästring för att ta bort blybaserad färg och andra beläggningar. Slipande ångblästring är en innovativ teknik som kombinerar vatten och slipmedier i en behållare under tryck. Blandningen injiceras sedan i en luftström, vilket resulterar i ett effektivt, kontrollerat system för att avlägsna material från ytorna.

Slipande ångblästring har några viktiga fördelar i jämförelse med slipande torr- och våtblästring:

·       Minskad mängd tillbakastudsande partiklar
Slipande ångblästring minimerar tillbakastudsande slippartiklar. Detta är särskilt viktigt när du tar bort blybaserad färg, vilket kan leda till allvarliga hälsoproblem Avlägsnande av farlig blybaserad färg är underkastad olika föreskrifter för arbetsmiljö och hälsa (OSHA).

·       Reducerad dammproduktion
Slipande ångblästring kapslar in enskilda korn av slipmaterial i vatten, tynger ner partiklarna och ger mer massa på partikeln vid kontakt. Slipande ångblästring minskar dammproduktionen med upp till 92 % jämfört med torrblästring. Fördelar: mindre inneslutning krävs och rengöringstiden för media reduceras.

·       Minimal användning av vatten
Slipande ångblästring kräver mycket mindre vatten än traditionella våtblästringssystem. Det gör det inte möjligt att spara på vattenanvändningen, vilket gör inneslutning och sanering av skräp enkelt och mindre rörigt.
 

Säkerhetsåtgärder krävs fortfarande.

Även om slipande ångblästring reducerar dammproduktionen, krävs fortfarande betydande förebyggande åtgärder för att uppfylla projektkraven och miljöbestämmelserna:

·       Tillsats för stabilisering av bly
Genom att blanda en  blystabiliseringstillsats  med slipmediet innan du utför blästringen, reduceras riskerna för arbetare och miljö ytterligare:

·       Tillsatser som  Blastox®  kapslar in blypartiklar, omvandlar dem till ett relativt olösligt blysilikat och minimerar urlakning av blypartiklar i jord.

·       Produkter som  PreTox Paint Stripper  ändrar de kemiska egenskaperna och ökar blästringsproduktionshastigheterna när du tar bort blybaserad färg.

·       Inneslutning
För ångsslipning av blybaserade färger krävs fortfarande inneslutning. Geotextiler eller stationära strukturer används för att förhindra utsläpp och skräp från att lämna det behandlade området och läcka ut i jorden. En delvis inneslutning räcker vanligtvis och kan genomföras genom att inhägna området med presenningar som hålls upp av en fast eller flexibel konstruktion, eller en barriär av plywood. 

·       Personlig skyddsutrusting (PSU)
Det finns OSHA-standarder för personlig skyddsutrustning (PSU) för torrblästring. Sådana standarder finns inte för våt- eller ångblästring. Det innebär emellertid inte att personlig skyddsutrustning inte ska användas för ångblästring. Vi rekommenderar att du låter arbetarna använda samma personliga utrustning som för torrblästring:

·       andningsmasker

·       hörselskydd

·       ansiktsvisir

·       blästringsoveraller

·       skyddshandskar

·       stövlar

 

EcoQuip

Oavsett om du planerar rengöring och förberedelse av ytor eller borttagning av klotter eller färg bör du överväga alternativen till torrblästring och högtryckstvätt. Graco’s EcoQuip är ett prisvärt våtblästersystem som får jobbet gjort snabbt och effektivt. Den är lätt att använda, och flyttbar nog för att ta den från jobb till jobb. Dessutom minskar Gracos EcoQuip dammproduktionen med upp till 92 % jämfört med traditionell torrblästring och använder mycket lite vatten.

Källa: Randrmagonline

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco