Slipande ångblästring kontra vattenblästring

Jämförelse mellan ångblästring och våtblästring …

Innovativa ångblästringstekniker tenderar att vara mer effektiva. Dags för jämförelse!

Under många år har våtblästring varit det föredragna sättet att kontrollera dammet som genereras genom slipblästring. Även om våtblästringsmaskiner fortfarande används i stor utsträckning, har de stora nackdelar.


Våtblästring avlägsnar beläggningar, föroreningar, rost och restmaterial från hårda ytor, precis som torrblästring. Skillnaden är att blästermediet fuktas innan det når ytan, vilket reducerar rostbildning och kostnader för rengöring. De flesta traditionella slipande våtblästringssystem är utrustade med ett halo-munstycke (vattenring) som bildar en gardin av vatten som omger slipblästringen och fuktar dammet efter kontakten.
 

Fördelar med ångblästring

Ångblästring erbjuder en lösning för några av nackdelarna med traditionell våtblästring. Dessa system kombinerar vatten och slipmedel i en behållare under vattentryck och sprutar in denna blandning i luftflödet. Ångblästring har stora fördelar:

·       Metoden gör det möjligt för operatörer att minska dammproduktionen med upp till 92 %.

·       Den möjliggör precisionskontroll över lufttrycket och vatten-/slipmedelsblandningen, vilket minskar mängden medium och vatten som förbrukas.

·       Mindre användning av slipmedier och vatten resulterar i mindre stök och städning i slutet av dagen.

·       Den är lämplig för blästring av många olika typer av ytor med högsta ytfinishkvalité.
 


Jämförelse mellan ångblästring och våtblästring

Följande jämförande tabell visar varför ångblästring är en effektiv, användbar och miljövänlig teknik, vilket ger dig den bästa kvalitetsytan.


Våtblästring

-    Efterlämnar en yta som är dränkt av vatten
-
    Hög miljöpåverkan:
        ·       Förbrukar mellan 20 och 40 liter vatten i minuten
        ·       Förbrukar mellan 300 och 500 kg slipmedium per timme
-
     Längre rengöringstider på grund av följande faktorer:
        ·       Blött slipmedium fastnar på ytan
        ·       Bildning av stora mängder slam av våta slipmedier
-
     Dålig sikt för operatören genom hjälmen på grund av vatten och slam som ansamlas, vilket leder till en mindre exakt blästring och en minskad produktivitet


Ångblästring

-    Lite fukt på ytan
-    Låg miljöeffekt:
        ·       Förbrukar mindre än 3 liter vatten i minuten
        ·       Förbrukar 50 kg slipmedel per timme
-    Mindre stök och rengöring tack vare följande fördelar:
        ·       slipmedlet fastnar inte på ytan
        ·       mindre dammbildning
        ·       mindre mängd slam av vått slipmedel
-
    Utmärkt sikt för operatören för en mer exakt blästring
-
     Fullständig kontroll över blästringstrycket
-
    Operatören blir mindre trött och miljön påverkas mindre
-    Insprutat vatten med högt tryck ökar produktiviteten för att ta bort beläggningen


Vill du veta mer om Gracos innovativa och kostnadseffektiva ångblästringslösningar? Kontakta vår specialist.

Källa: Bundabergsandblasting

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco