Vad är slipande våt-/ångblästring?

SLIPANDE VÅTBLÄSTRING

Slipande våtblästring (även kallad slipande ångblästring) avlägsnar beläggningar, föroreningar, rost och restmaterial från hårda ytor. Den liknar torrblästring med skillnaden att blästermedlet fuktas innan det kommer i kontakt med ytan.

Den stora fördelen med slipande våtblästring är att den minskar dammbildning, operatörer kan därför arbeta i en mängd olika miljöer med väldigt låga kostnader för uppställning och rengöring. Ger en renare, enhetligt slipad och målningsklar yta fri från integrerade partiklar och damm som fastnar.

Slipande ångblästring kallas alternativt  våtblästring, slipande våtblästring, ångblästring, slamblästring, våt sandblästring och dammfri blästring.

 

Metoder för slipande ång-/våtblästring

Water Injection Nozzle blaster
Halo blaster

WIN- och halo-munstycken

Munstycken är förlängningar för sandblästrar som har dammborttagningssystem.

Vatteninsprutningsmunstycken (WIN): Vattenstrålarna fuktar slipmedlet som lämnar munstycket.
Halo (vattenring) -munstycken: En vattengardin omger det slipande blästret och dämpar dammet efter kontakt.

Fördelar: Relativt billigt. Tar bort 50-85 % av dammet*.
Nackdelar: Hög vattenförbrukning.
*http://www.elcosh.org

Abrasive blasting cabinet

Skåp och blästerrum

Vatten och media blandas och sprutas inuti ett hölje. En effektiv metod för att blästra delar.

Fördelar: Möjliggör medieåtervinning, inbyggd inneslutning
Nackdelar: Stationär. Blästringen är begränsad till föremål som passar in i höljet.

Modified sandblaster

Modifierade sandblästrar

Vatten och slipmedel laförvaras gras i en behållare under lufttryck. Blandningen dras in i luftflödet med Venturi-effekten.

Fördelar: Effektiv dammeliminering.
Nackdelar: Begränsad flödeskontroll. Hög förbrukning av slipmedel och vatten.

Vapor or wet abrasive blaster

Slipande ångblästrar

Vatten och slipmedel kombineras i en behållare under vattentryck och sprutas sedan in i luftflödet.

Fördelar: dammeliminering på upp till 95 %. Ger fin kontroll över lufttrycket och vatten-/slipmedelsblandningen, vilket möjliggör blästring av större ytor och minskar mängden medier och vatten som förbrukas.

 

 

BLÄSTERMATERIAL

Medier och slipmedel

Medier gäller material som inte skapar en ytprofil vid kontakt. De inkluderar både oorganiska och organiska material. Slipmedel inkluderar allt blästringsmaterial som skapar en ytprofil (eller ett ankarmönster) vid kontakt. Ytbeläggningar fäster starkare vid profilerade ytor. 

 

Variety of media and abrasives

Detta sker vid kontakt

När slipmedlet påverkar en hård yta bryts eller spricker partiklarna ofta, och driver finare partiklar ut i luften som damm, utöver dammet som redan finns i det torra mediet. Denna kontakt kan också ge upphov till torra gnistor som är laddade med statisk elektricitet.

När vått slipmedel når en yta, samlas fina partiklar upp i vattendroppar. Det extra vattnet tynger ner partiklarna och förhindrar dammbildning.

Närvaron av vatten ökar också partiklarnas vikt vid kontakt. När vattendroppen sprids spränger den hydrostatiska kraften bort ytbeläggningen och lämnar en fjäderkant runt omkretsen för nya sömlösa beläggningar.

Wet blasting media impacting the surface

Tillämpningar med våt-/slipande blästring

Slipande våtblästring kan ersätta sandblästring för praktiskt taget alla tillämpningar. Dock finns det ytor, förhållanden och miljöer där våtblästring är särskilt fördelaktig.

 

Sida vid sida med andra arbetare

Damm från torrblästring utgör inte bara en hälsorisk vid inandning, utan begränsar också sikten kraftigt. Medan torrblästringsoperationer måste ske åtskilda från normal drift, kan våtblästrare arbeta sida vid sida med andra arbetare med minimala försiktighetsåtgärder.

 

Industriella miljöer

Torrblästring kan slunga iväg torra gnistor laddade med statisk elektricitet som kan leda till explosioner i närvaro av brandfarliga gaser. Våtblästring eliminerar inte helt gnistor, men när gnistor uppstår är det kalla gnistor (utan statisk elektricitet), vilket minimerar explosionsriskeen.

 

Abrasive blasting applications

Ömtåliga ytor

Våtblästrar kan fungera effektivt med en lägre PSI och ta bort skikt utan att skada det underliggande ytmaterialet. Slipande ångblästring är den bästa metoden för att blästra antika, ömtåliga ytor och mjuka ytor (inklusive trä). Dessutom minskar närvaron av smörjvatten värmen på grund av friktionen som annars kan göra metallytor skeva.

 

Utomhusmiljöer/stadsmiljöer

Torrblästring kräver avsevärd inneslutning/tältning för att bibehålla luftburna dammnivåer inom lagliga gränser. I utomhus- och stadsmiljöer är sådan inneslutning inte praktisk eller kostnadseffektiv. På grund av inneboende dammundertryckning kräver slipande ångblästring minimal inneslutning.

 

Historical blasting

Våtblästringens bakgrund

År 1950 förbjöds sandblästring i Storbritannien på grund av oro för silikos, en yrkesrisk i samband med inandning av kiseldamm. Strax efter uppfann Norman Ashworth den första ångblästern för slipning i Storbritannien.

1966 följde flera europeiska länder efter och förbjöd sandblästring, vilket ledde till innovation av ny teknik för våtblästring, särskilt i Tyskland, där den första mobila våtblästraren uppfanns, utformad uttryckligen för att konkurrera med sandblästrar.
 

Användning i Nordamerika

Våtblästrar importerades till Nordamerika från Tyskland på 1990-talet och Storbritannien på 2000-talet. År 2009 kom de första inhemska tillverkade slipande ångblästrarna - Ecoquip och GeoBlaster - ut på marknaden. Under 2013 respektive 2014 förvärvades Ecoquip och GeoBlaster av Graco Inc., ett världsledande företag inom vätskehantering.

Med branschstandardiserade delar som kan införskaffas lokalt och förbättrad effektivitet på grund av teknologiska innovationer, används slipande ångblästrar till stor utsträckning i den ytförberedande industrin.

 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco