Varför välja Gracos blästringsmunstycken framför konkurrenternas?

Formen och materialet på ett munstycke påverkar blästringsmönstret och hastigheten, livslängden och jobbstorleken.

Valet av munstycke har ett viktigt inflytande på effektiviteten i en blästringsåtgärd.

Formen på munstycksborrningen bestämmer blästringsmönstret, som skiljer sig åt för varje tillämpning.

När du väljer munstycke för blästring bör du beakta munstyckets form och material. Munstyckets form påverkar hastigheten och blästringsmönstret. Valet av material beror på blästringsmedel, önskad livslängd och blästringsarbetets omfattning.
 

Munstyckets form

Bland de åtskilliga typer av blästringsmunstycken som finns, är tre de vanligaste.

Munstycke med rakt hål

Munstycken med rakt hål

Standard Venturi-munstycke

Standard Venturi-munstycken

långt Venturi-munstycke

Långa Venturi-munstycken och högpresterande munstycken

Formen på munstycket påverkar följande egenskaper:

 • Hastighet

  Det långa, avsmalnande, konvergerande inloppet i ett Venturi-munstycke blandar luften och slipmedlet i munstycket. Blandningen skjuts sedan in i en smal sektion för att tvingas ut ur den divergerande utgångsänden. Dessa former  gör så att luftflödet accelererar ordentligt tillsammans med partiklarna/slipmediet. Slipmediets hastighet när det lämnar munstycket är nästan dubbelt så högt som i ett munstycke med rakt hål (pos. 1).

  Det långa Venturi-munstycket har en längre cylinder, vilket ger slipmediet en högre hastighet och kinetisk energi. Följaktligen blir kontakten mer aggressiv och det  långa Venturi-munstycket arbetar upp till 10-15 % snabbare än standard Venturi-munstycket  (pos. 2).

  Men man får inget gratis; långa Venturi-munstycken (pos. 3) fungerar endast med full kapacitet när du uppfyller kraven på tryckluft. När det finns för lite lufttryck är det bättre att använda vanliga Venturi-munstycken (pos. 2).

 • Blästringsmönster

  Ett munstyckes öppningsform bestämmer också dess blästringsmönster:

          o    Munstycken med rakt hål (pos.1) skapar täta, varierande blästringsmönster. Blästringsmönstret visar en hård påverkan i mitten och liten påverkan på omkretsen. Den här typen av munstycke används bäst för blästring av områden med liten yta.

          o    Venturi-munstycken  skapar bredare och homogena mönster och ökar hastigheten medan du minskar slipförbrukningen.

          o    Långa Venturi-munstycken med lågt lufttryck har ett litet blästringsmönster. Att öka lufttrycket ger ett bredare och därmed bättre mönster, till och med att du kan stå längre bort från blästringsobjektet. Långa Venturi-munstycken är alltså bäst när man blästrar stora ytor.

 

Munstyckets material

Valet av munstyckets material beror på flera faktorer:

 • slipmediet du väljer
 • hur ofta du blästrar
 • blästringsjobbets omfattning
 • jobbplatsens svårighet

nedan tillhandahåller vi några allmänna applikationsriktlinjer för olika material.

 • Aluminumoxid ‘Alumina’ (keramik) munstycken ger rimlig livslängd till lägre kostnad än andra material. De är ett bra val för applikationer med låg intensitet där enhetspriset är en primär faktor och munstyckets livslängd är mindre viktig.
 • Volframkarbid-munstycken harr betydande lång livslängd och värde  när hård behandling inte kan undvikas och mineral eller kolslagg blästermedia används.
 • Kiselaluminum oxynitrid (SiAlON) munstycken ger  samma längre livslängd och hållbarhet som volframkarbid med väger bara hälften så mycket. De lämpar sig också bättre för hantering av aluminiumoxid slipmedier.
Munstyckets material Stålskott/sandkorn Slagg Aluminiumoxid
Keramik 20-40 tim 10-30 tim 1-4 tim
Tungstenkarbid 500-800 tim 300-400 tim 20-40 tim
SiAlON 500-800 tim 300-400 tim 50-100 tim

Värden som anges i timmar (ångblästringsteknik förlänger livslängden med minst två till tre gånger). 

Slutsats: Varför bör man välja Gracos blästringsmunstycken?

Graco  använder bara standard  Venturi-munstycken  och långa Venturi-munstycken eftersom de skapar bredare och mer homogena mönster och ökar hastigheten, samtidigt som blästermediumförbrukningen sänks. Det långa Venturi-munstycket fungerar upp till 10-15 % snabbare än det vanliga Venturi-munstycket. De är bästa valet för blästring av stora ytor med högt lufttryck.

Graco-munstycken är tillverkade av kiselaluminiumoxynitrid (SiAlON) -kärnor med aluminiummantlar. De ger ökad seghet jämfört med konkurrenskraftiga lätta keramiska munstycken och kiselkarbidmunstycken. SiAlON Venturi-munstycken är utformade för att ersätta både kiselkarbid och kiselnitrid. Munstyckena motstår brott bättre än kiselkarbid. De är lika hållbara som volframkarbid men lättare i vikt, vilket minskar operatörens trötthet.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco