Lösningar för förbehandling av ytor

Förbehandling, rengöring och restaurering av ytor

En omfattande resursguide för entreprenörer som sysslar med förbehandling av ytor

Teknikerna för förbehandling, rengöring och restaurering av ytor håller på att förändras. Oavsett om du blästrar bort beläggningar på ett varv eller återställer trä till sin forna glans, gör dagens utrustning det enklare än någonsin att blästra på ett säkrare, snabbare och mer effektivt sätt - samtidigt som behovet av inneslutning och rengöring minimeras.

Innehåller artiklar om förbehandling av ytor

Tillämpningsområden

Fartygsvarv imponerat av EcoQuip 2-blästern för arbeten i torrdocka

M&M Industrial använde Gracos EcoQuip 2 på Swiftships för fartygsblästring. Swiftships personal var imponerade över hur lite vatten och material som behövdes jämfört med andra maskiner för våt- och torrblästring som de provat.

Tillämpningsområden

Niles Industrial Coatings reducerar exponeringen för damm för de anställda

Användning av kiselbaserade produkter vid slipning har blivit en allt större säkerhetsrisk för byggnadsarbetare. Exponering för alltför mycket inandningsbar kristallin kiseldioxid orsakar allvarliga hälsoproblem som lungcancer, silikos, kronisk obstruktiv lungsjukdom och njursjukdom

Tillämpningsområden

Underhåll av yachter och segelbåtar i småbåtshamnar är inte alltid enkelt.

Underhåll av yachter och segelbåtar i småbåtshamnar är inte alltid enkelt. Det kan vara dåligt med utrymme och det är oerhört viktigt att ytan inte skadas.

Tillämpningsområden

Vanliga frågor och svar om ATEX och EcoQuip:

ATEX-direktivet är en europeisk lag om utrustning och skyddssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Kunderna utvärderar sitt arbetsområde och måste använda utrustning som har rätt klassificering för platsen i fråga.

Tillämpningsområden

Creative Fabrications rengör Julie Penrose-fontänen med EcoQuip 2 blästringsutrustning

Creative Fabrications anlitades nyligen för att rengöra exteriören på Julie Penrose-fontänen av rostfritt stål som ligger i den vackra nationalparken i Colorado Springs, Colorado, USA.

Tillämpningsområden

Skapa en grov yta på granit med EcoQuip

Den befintliga trottoarkanten på Denman Street, London, Storbritannien, orsakade skador på en rad högklassiga fordon inklusive Bentleys, Rolls-Roycer och Jaguarer som ofta körde in mot trottoaren för att släppa av hotellkunder. Man var tvungen att modifiera trottoarkanten för att förhindra ytterliga...

Graco