Slipande blästring

Slipande ångblästring (kallas även slipande våtblästring) avlägsnar beläggningar, föroreningar, rost och restmaterial från hårda ytor. Metoden liknar torrblästring, med undantag för att blästermediet fuktas innan det träffar ytan, vilket minskar mängden damm avsevärt samt reducerar vattenförbrukningen jämfört med traditionell våtblästring.

Hur fungerar slipande våtblästring?

Hur fungerar slipande våtblästring?

Vatten och slipmedel kombineras i en behållare under vattentryck och sprutas sedan in i luftflödet. När vått slipmedel träffar en yta, tynger det extra vattnet ner partiklarna och skapar en ”dammfri” effekt.

Eftersom EcoQuip 2 använder mindre vatten än andra slam- eller vattenbaserade teknologier bildas inga pölar under arbetet, så risken för giftig avrinning är betydligt lägre.

Att förstå ”dammfri” eller ”dammbefriad” blästring

Dammfri blästring är bara en myt

Vissa kan påstå att deras produkter är "dammfria" eller "dammbefriade", men i verkligheten finns det inget sådant.

Visst minskar en våtblästringsmaskin den dammplym som uppstår vid torrblästring, men det bildas även en vattenpöl. Var noga med att sätta dig in i fakta gällande dammfri blästring.

Med Gracos EcoQuip 2 slipande ångblästringsutrustning minskar du dammet med upp till 92 % jämfört med torrblästring, utan det våta slam som uppstår när man använder traditionella slipande våtblästrare.

Video: Jämförelse av olika blästringstekniker

Relaterad artikel


Dammfri blästring är bara en myt

Slipande blästerpartiklar

Hur man gör

Användningsområden

Relaterade produkter

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco