Våtblästring är en renare och enklare metod för bättre lönsamhet och hållbara resultat


EcoQuip 2 utrustning för våtblästring är den senaste innovationen inom slipblästring. Våtblästring liknar torrblästring med den skillnaden att blästermedlet fuktas före ytkontakt och genererar upp till 92 % mindre damm. EcoQuip 2 finns tillgängliga som bärbara eller mobila fristående modeller för hantering av alla jobb oavsett storlek.
 

Våtblästring

Våtblästring avlägsnar beläggningar, föroreningar, rost och restmaterial från hårda ytor.

Den stora fördelen med våtblästring är att den minskar dammbildning, operatörer kan därför arbeta i en mängd olika miljöer med väldigt små kostnader för uppställning och rengöring. Ger en renare, enhetligt slipad och målningsklar yta fri från partiklar och damm.Büyük işler için buharlı aşındırıcı kumlama ekipmanları

När du väljer utrustning för våtblästring är det viktigt att veta hur länge du kan blästra innan behållaren måste påfyllas, samt vilken typ av produktion du behöver.

Varför är dessa två så viktiga? Därför att, till skillnad från torrblästringutrustning, består våtblästrare av olika typers teknologi. Jämförelse av maskiner med samma behållar-, slang- och munstycksstorlek garanterar inte samma körtid eller produktion.

 

Hur fungerar EcoQuip 2 våtblästring?

Blästermedel och vatten blandas i en blästringsbehållare som sätts under tryck enbart av vattnet och sedan gradvis matas ut i luftflödet. Genom att varje enskild blästringspartikel kapslas in i vatten blir blästermedlet tyngre och får därför större effekt på underlaget. På detta vis skapar EcoQuip2 en fjäderprofil med släta kanter vilket ger färg perfekt fäste.

Eftersom EcoQuip 2 använder mindre vatten än andra slam- eller vattenbaserade teknologier bildas inga pölar under arbetet, så risken för giftigt avfall är betydligt lägre.

Varför välja EcoQuip 2? 

  • Samma prestanda som sandblästring
  • Upp till 92 % mindre dammbildning vilket minimerar behovet av skyddande tält/presenningar
  • Upp till 75 % besparing av blästermedel
  • Mindre restriktiva PPE-krav
  • Minskad miljöpåverkan
  • Använder betydligt mindre vatten än vattenblästring - inga stora slampölar att städa undan

Tillämpningar av våtblästringFörbehandling av betongytor

Förbehandling av betongytor med våtblästring.


Våtblästring för klotterborttagning

Klotterborttagning
Våtblästring för rostskyddskontroll

Våtblästringsutustning för rostskyddskontroll


Våtblästring för fasadrenovering

Fasadrenovering
Våtbästring för färgborttagning

Färgborttagning


Våtbästring för förbehandling av beväxningsskyddade ytor

Förbehandling av beväxningsskyddade ytor


Tillgängliga modeller

Graco erbjuder ett flertal olika våtblästringsutrustningar för alla dina behov.

Mindre jobb

EcoQuip 2 EQp

Gracos nya EcoQuip2 Eqp är godkänd av ATEX och ger operatören en mängd olika tryckinställningar för alla tillämpningar. Detta prisvärda alternativ för slipblästring är inte bara enkelt att använda utan dessutom väldigt lätt att flytta mellan olika arbetsplatser.

Blästringstid 90 minuter
Max. Luftintagstryck 10,3 bar (150 psi, 1,03 Mpa)
Vikt (torr) 100 kg
ATEX-certifierad ATEX-godkända enheter tillgängliga
Behållarkapacitet 57 L
Våtblästringsutrustning för medelstora arbeten

Mellanstora jobb

EcoQuip 2 EQm

Gracos EQm är en kompakt och fullt bärbar enhet. Enheten är ATEX-godkänd och klarar alla typer av projekt, från rengöring till ytförbehandling.
 

Blästringstid 2 timmar
Max. Luftintagstryck 10,3 bar (150 psi, 1,03 Mpa)
Vikt (torr) 168 kg
ATEX-certifierad ATEX-godkända enheter tillgängliga
Behållarkapacitet 99 L
Våtblästringsutrustning för små arbeten

Stora jobb

EcoQuip 2 EQs

Gracos EcoQuip 2 EQs är en fristående enhet avsedd för att hantera de vanligaste våtblästringsprojekten. EQs är tillverkad för att kunna tåla det mesta och kan utan problem förvaras i en lagerbyggnad. Finns också som EQs Elite, för entreprenörer som vill ha det bästa.

Blästringstid 4+ timmar
Max Luftintagstryck 10,3 bar (150 psi, 1,03 Mpa)
Vikt (torr) 485 kg
ATEX-certifierad ATEX-godkända enheter tillgängliga
Behållarkapacitet 184 L
Våtblästringsutrustning för stora arbeten

Stora jobb

EcoQuip 2 EQs Dual Line

Gracos EcoQuip 2 EQs Dual Line har dubbla utflöden och en stor tryckbehållare med kapacitet på upp till fyra timmars våtblästring med två munstycken samtidigt. Få igång ditt projekt snabbt med denna högproduktiva maskin.
 

Blästringstid 4 timmar med 2 blästrare
Max. Luftintagstryck 10,3 bar (150 psi, 1,03 Mpa)
Vikt (torr) 602 kg
ATEX-certifierad ATEX-godkända enheter tillgängliga
Behållarkapacitet 340 L

 

EcoQuip 2 EQs Dual Line

Boka din demonstration eller hitta en distributör

Kontakta vŒra experter

Din integritet är viktig för Graco. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till andra företag. Men för att uppfylla dina behov på bästa sätt kan dina uppgifter komma att delas med Gracos distributörspartner. Mer information finns i vår Integritetspolicy.

A CLEANER AND EASIER WAY WITH VAPOUR ABRASIVE BLASTING FOR MORE PROFITABLE AND DURABLE RESULTS

The EcoQuip 2, vapour abrasive blasting equipment is the latest innovation in abrasive blasting. Vapour abrasive blasting is similar to dry blasting, except that the blast media is moistened prior to impacting the surface and creates up to 92% less dust. EcoQuip 2 is available in portable or mobile self-contained models offering a solution for all sized jobs.
 

Vapour Abrasive Blasting

Wet abrasive blasting (also known as vapour abrasive blasting) removes coatings, contaminants, corrosion and residues from hard surfaces.

The main advantage of vapour abrasive blasting over dry blasting is that it reduces dust, permitting operators to work in an extensive range of environments with minimal setup and cleanup costs. Offering a cleaner, more consistent finished, ready to coat surface, with no embedded particles or clinging dust.

Vapour Abrasive Blasting ApplicationsConcrete Surface Preparation

Concrete Surface Preparation with Vapour Abrasive Blasting Equipment


Graffiti Removal

Graffiti Removal with Vapour Abrasive Blasting Equipment
Corrosion Control

Corrosion Control with Vapour Abrasive Blasting Equipment


Facade Renovation

Facade Renovation using Vapour Abrasive Blasting Equipment
Paint Coating Removal

Paint Coating Removal using Vapour Abrasive Blasting Equipment


Anti Fouling Surface Preparation

Anti Fouling Surface Preparation with Vapour Abrasive Blasting Equipment