Graco Inc.

Blästring  Rengöring och beredning av ytor

Avlägsnar smuts, mögel, färg och beläggningar

Inköpsställen Begär upplysningar

Problem

Traditionell högtrycksblästring skadar känsliga ytor, skapar damm och innefattar flera timmars inneslutning och rengöring. Lågtrycksblästring har inte kraft nog att avlägsna beläggningar på många ytor och har lägre produktionshastigheter.

Lösning

EcoQuip-system använder avancerad teknik för att som första system i blästringsbranschen använda tryck så låga som 0,21 MPa (2,1 bar, 30 psi) för känsliga ytor som sandsten och kalksten eller så höga som 0,87 MPa (8,7 bar, 125 psi) för envisa ytbeläggningar. Med hjälp av en blandning av lufttryck, vatten och valfritt medium uppfyller EcoQuip branschstandarderna, innefattar lite till ingen inneslutning eller rengöring och producerar 92 procent mindre luftburna partiklar.

EcoQuip-system kan avlägsna skvättar av bitumen, asfalt, betong, tuggummi, färg och gipsmurbruk från material
som tegel, vägbanor och betong. EcoQuip-system är dessutom utmärkta för att rengöra utrustning som används för att applicera
dessa material. EcoQuip-system är dessutom väl lämpade för rengöring av mögel, svamp, marina beläggningar, urlakning från jorden
samt rost. EcoQuip är det perfekta verktyget för att bereda ytor som ska målas eller tätas, oavsett om de bara behöver
rengöras eller profileras för bästa vidhäftning. 

Blasting_warehouse_1.tif
  • Tegel
  • Betongtrottoarer
  • Antikviteter
  • Teakmöbler
  • Industriutrustning
  • Körbanor av asfalt
  • Trädäck och uteplatser