Graco Inc.

Avlägsna graffiti  Avlägsna sprayfärg och graffiti

Avlägsna graffiti från byggnadsfasader

Inköpsställen Begär upplysningar

Problem

Traditionella metoder för att avlägsna graffiti som kemikalier och sodablästring är inte säkert för miljön och dödar intilliggande växtlighet. Högtryckstvättning, kemisk avdrivning, sodablästring och sandblästring kan förstöra tegel och avlägsna murbruk från väggar. Dessa metoder har dessutom dåliga produktionshastigheter. Detta gör, tillsammans med det faktum att de skadar de underliggande ytorna, att dessa metoder är ineffektiva.

Lösning

EcoQuip-system byggdes för att kunna använda ett brett omfång tryck på känsligare ytor som tegel, så att färg kan tvättas bort samtidigt som den underliggande ytan skyddas. EcoQuip-system kan dessutom avlägsna färg lager för lager så att du kan avlägsna graffiti effektivt även från målade ytor som metall- eller träskyltar.

Blasting_graffiti.tif
 • Vägskyltar
 • Betong
 • Sandsten
 • Kalksten
 • Asfalt
 • Statyer
 • Bilar
 • Plast
 • Tegel
 • Marmor
 • Trä
 • Stuckatur