Graco Inc.

Beredning av industriytor  Avlägsnande av beläggningar, korrosionskontroll, underhåll av anläggningar

Avlägsna tuffa industribeläggningar och korrosion

Inköpsställen Begär upplysningar

Problem

Traditionella restaureringsmetoder skadar hårda ytor och bränt tegel samt öppnar upp tegelstenen för vattenskador, kalkutfällning (vit pulversubstans som syns på tegel), och permanenta missfärgningar och fläckar. De kan dessutom orsaka skevhet, slag, gropfrätningar samt missfärgningar och skador på metallytor. Andra metoder kan dessutom vara mer tidskrävande och vara mindre effektiva.\

Lösning

EcoQuip sänker överlägset kostnaderna både för preventivt underhåll och reparationer. Komplex industriell infrastruktur som rörledningar, ventiler och intrikat mekaniskt/hydrauliskt maskineri kan rengöras snabbt och inspekteras regelbundet utan att behöva demonteras eller maskeras.

EcoQuip kan avlägsna tuffa industriella beläggningar och korrosion utan att skada slangar, kopplingar och ömtåliga ytor.
Rengöring och ytberedning sker i ett steg, vilket sparar in flera timmars arbete med omständliga och svåra underhållssysslor.

Med extremt låga spridningsegenskaper eliminerar EQ-systemen 92 procent av de luftburna partiklarna och kan användas i trånga
utrymmen utan att påverka närliggande utrustning eller arbetare.  EcoQuip-maskiner producerar tusentals timmar av pålitlig,
effektiv, problem- och dammfri blästring.

Blasting_Tank2.tif
 • Avlägsnande av industribeläggningar för inspektion
 • Förbereda ytor för nybeläggning
 • Rengöra förvaringstankar
 • Avlägsna rost och beläggningar
 • Avlägsna vägmarkeringar
 • Underhåll av byggnader och anläggningar
 • Föroreningsbekämpning
 • Korrosionskontroll offshore
 • Exponera svetsfogar

EcoQuip Applications

 • Removing industrial coatings for inspections
 • Preparing surfaces for coating
 • Cleaning storage tanks
 • Removing rust and mill scale
 • Removing roadway markings
 • Building and site maintenance
 • Offshore corossion control
 • Exposing welds