Graco Inc.

Restaurering  Restaurerings- och rengöringsprojekt

Avlägsnar korrosion, sot, beläggningar och ytsmuts

Inköpsställen Begär upplysningar

Problem med traditionella metoder

Traditionella industriblästringsmetoder kräver inneslutningsskärmar, dammuppsamlare, flakvis med slipmedel och andningsutrustning. Extremt högt tryck använder mycket vatten som kan orsaka avrinning. Andra metoder lämnar dessutom ingen profil, vilket krävs för att färg ska fästa, samt kan orsaka skevhet, slag, gropfrätning samt missfärgningar och skador på metallytor. Vanligtvis kan blästringssystem inte användas i öppna miljöer i närheten av andra arbetare eller i trånga utrymmen.

Lösning

EcoQuip kan rengöra gammalt eller nytt tegel, block och/eller sten utan att öppna upp eller orsaka skador på ytan vilket leder till negativ kalkutfällning och lämnar inte efter sig några missfärgningar eller fläckar. EcoQuip kan dessutom restaurera trästrukturer utan att skada träet eller höja upp fibrerna.

EcoQuip avlägsnar beläggningar, rost, rengör och polerar gammalt smidesjärn, ytmetaller, statyer, gravar och gravstenar utan att orsaka skador eller påverka ytans integritet. EcoQuip kan avlägsna mögel, sot, ytsmuts och korrosion skonsamt utan skador, samtidigt som den restaurerar och skyddar artefakternas karaktär.

Alla tillämpningar kan åstadkommas utan att orsaka någon skada på landskap, vegetation eller omgivande ytor.

Blasting_VT Before.tif
  • Byggnader av tegel/block/sten eller stuckatur
  • Träfasader/staket
  • Smidesstaket
  • Dekorativ metall, mässing, brons och tenn
  • Monument
  • Statyer
  • Gravar eller gravstenar
  • Artefakter och historiska föremål