Graco Inc.

Fästande bindning 

Bindning innebär att förena två arbetsstycken med ett flytande eller halvflytande material så att en hållbar bindning skapas