Graco Inc.

Färgcirkulation 

Tillämpningar med sluten rörslingekrets där en pump cirkulerar färg kontinuerligt

Fördelar med cirkulation:

  • Du sparar tid när du inte behöver fylla sprutpistolens matning manuellt, kontrollera viskositeten eller vänta på att produkten ska avges
  • Produkten som avges till varje arbetsstation är homogen (vad gäller färg, viskositet och temperatur)
  • Produktbesparingar: total färganvändning
  • Bättre arbetsförhållanden: säkra arbetsstationer
  • Säker miljö säkerställs genom att stora mängder av produkten förvaras utanför verkstaden