Graco Inc.

Avancerat webbgränssnitt   Rationalisera så att du får en effektiv automatisk process!

Automatiskt lagerstyrningssystem för ProMix 2KS-blandare

InköpsställenBegär upplysningar

Förvandlar den tidsslukande manuella processen till en effektiv automatiserad process! 

  • Utför snabba och enkla systeminställningar och konfigurationer
  • Sparar tid och pengar genom att rationalisera datainsamling och rapportering
  • Förenklar övervakning och rapportering mellan PC:n och produktionen
  • Övervakar behållarnivåer för proaktiv lagerstyrning
  • Upprättar kontakt med flera blandare för en effektiv sammanslagning av systemövervakningen