Graco Inc.

Lufttorkningssystem med torkmedel  Torkmedel med trestegsutformning

Flerstegsutformning tar bort smuts-, vatten- och oljepartiklar ner till 0,01 mikron

InköpsställenBegär upplysningar

Med Gracos färgändrande torkmedel, nivåglas för torkmedel och tryckfallsindikator för blandningstanken får du alltid ren och torr luft! Torkmedlet ändrar färg från blått till rosa när det är helt genomdränkt. Vår flerstegsutformning tar bort smuts-, vatten och oljepartiklar ner till 0,01 mikron, vilket gör att drift och underhåll har få störningar.

  • Det inbyggda nivåglaset ger dig möjlighet att övervaka torkmedelgranulatets färgförändring utan att du behöver ta isär för att kontrollera desickantstatus
  • Torkmedlet kan regenereras och återanvändas, vilket gör att totalkostnaderna kan sänkas
  • Den automatiska blandningstankens indikator för tryckfall blir röd när det är dags att underhålla blandningstanken
  • Förmonterat trestegssystem kommer färdigt så att du kan använda det direkt