Graco Inc.

Vätskeregulatorer  Vätske- och returtrycksregulatorer och vätskemanometrar

Vätske- och returtrycksregulatorer och vätskemanometrar gör att systemet blir mer produktivt.

InköpsställenBegär upplysningar

För ett balanserat vätskesystem är tryckstyrning avgörande. Graco har ett brett sortiment av vätsketrycksregulatorer och returtrycksventiler. Tillsammans gör dessa reglage att ditt system fungerar mer produktivt genom att ge robust, exakt tryckreglering.

Vätske- och returtrycksregulatorer

  • Finns med mekanisk eller pneumatisk styrning
  • Passar för vätskor med låg och hög viskositet
  • Det finns modeller där de delar som kommer i kontakt med vätska är av rostfritt stål
  • Applikationsinriktade tryckintervall

Vätskemanometrar

  • Enkel montering
  • Kompakt storlek
  • Gjord för finjustering och enkelt underhåll

 Low Pressure Fluid Regulator
U.S.
Metric
Maximum Fluid Inlet Pressure (Fluid Pressure Regulators)
233757, 233773, 233774, 233809, 234256, 234263, 234272, 234273, 24Z112: 580 psi
233757, 233773, 233774, 233809, 234256, 234263, 234272, 234273, 24Z112: 4000 kPa, 40 bar
233759, 234267: 1015 psi
233759, 234267: 7000 kPa, 70 bar
233759, 234267: 7000 kPa, 70 bar
Maximum Permanent Supply Pressure (Back Pressure Regulators)
233758, 233810, 234257, 234262: 145 psi
233758, 233810, 234257, 234262: 1000 kPa, 10 bar
233811, 233950, 234255, 234261: 290 psi
233811, 233950, 234255, 234261: 2000 kPa, 20 bar
233811, 233950, 234255, 234261: 2000 kPa, 20 bar
233812, 234258: 725 psi
233812, 234258: 5000 kPa, 50 bar
233812, 234258: 5000 kPa, 50 bar
Pressure Range
233773, 233809, 234272, 234256: 6-145 psi
233773, 233809, 234272, 234256: 40-1000 kPa, 0.4-10 bar
233758, 233774, 233810, 234257, 234262, 234273 : 15-145 psi
233758, 233774, 233810, 23425 , 234262, 234273 : 100-1000 kPa, 1-10 bar
233758, 233774, 233810, 23425 , 234262, 234273 : 100-1000 kPa, 1-10 bar
233757, 234263: 15-290 psi
233757, 234263: 100-2000 kPa, 1-20 bar
233757, 234263: 100-2000 kPa, 1-20 bar
24Z112: 15–290 psi. Preset to 185 psi.
24Z112: 100–2000 kPa, 1–20 bar. Preset to 1275 kPa, 13 bar.
24Z112: 100–2000 kPa, 1–20 bar. Preset to 1275 kPa, 13 bar.
233811, 233950, 234255, 234261: 29-290 psi
233811, 233950, 234255, 234261: 200-2000 kPa, 2-20 bar
233811, 233950, 234255, 234261: 200-2000 kPa, 2-20 bar
233812, 234258: 73-725 psi
233812, 234258: 500-5000 kPa, 5-50 bar
233812, 234258: 500-5000 kPa, 5-50 bar
233759, 234267: 145-725 psi
233759, 234267: 1000-5000 kPa, 10-50 bar
233759, 234267: 1000-5000 kPa, 10-50 bar
Maximum Operating Air Pressure (Pneumatic Regulators Only)
145 psi
1 MPa, 10 bar
Maximum Flow Rate
See chart on page 21, manual 309474.
See chart on page 21, manual 309474.
Temperature Range
233757, 233758, 233759, 233773, 233774, 233809, 233810, 233811, 233950, 234255, 234256, 234261, 234262, 234263, 234273, 24Z112: 32-194°F
233757, 233758, 233759, 233773, 233774, 233809, 233810, 233811, 233950, 234255, 234256, 234261, 234262, 234263, 234273, 24Z112: 0-90°C
233812, 234258: 50-176°F
233812, 234258: 10-80°C
Fluid inlet and outlet
233757, 233758, 233759, 233773, 233774,233809, 233810, 233812, 233950: 3/8 in. BSPP(F)
233757, 233758, 233759, 233773, 233774,233809, 233810, 233812, 233950: 3/8 in. BSPP(F)
234256, 234257, 234258, 234261,234262, 234263, 234267, 234272, 234273, 24Z112: 3/8 in. npt(f )
233811: 1 in. BSPP(F)
234255: 1 in. npt(f)
Air inlet
233773, 233809, 233810: 1/4 in. BSPP(F)
233773, 233809, 233810: 1/4 in. BSPP(F)
234256, 234257, 234272: 1/4 in. npt(m)
*Gauge port
1/8 in. BSPP(F)
1/8 in. BSPP(F)
Wetted Parts
Stainless steel, tungsten carbide, PTFE, chemically resistant fluoroelastomer, PEEK (233809 and 234256 only)
Stainless steel, tungsten carbide, PTFE, chemically resistant fluoroelastomer, PEEK (233809 and 234256 only)
* Accessory gauges available.

Low Pressure Fluid Regulator
U.S.
Metric
Maximum Fluid Inlet Pressure (Fluid Pressure Regulators)
233814, 234260: 2600 psi (18 MPa, 180 bar) 233760, 233767, 233768, 233769, 233770, 233813, 234259, 234264, 234265, 234266, 234270, and 234271: 5000 psi (36 MPa, 360 bar)
233814, 234260: 2600 psi (18 MPa, 180 bar) 233760, 233767, 233768, 233769, 233770, 233813, 234259, 234264, 234265, 234266, 234270, and 234271: 5000 psi (36 MPa, 360 bar)
Maximum Permanent Supply Pressure (Back Pressure Regulators)
233771, 234268: 2500 psi (17 MPa, 170 bar) 233772, 234269: 3400 psi (23.5 MPa, 235 bar)
233771, 234268: 2500 psi (17 MPa, 170 bar) 233772, 234269: 3400 psi (23.5 MPa, 235 bar)
Pressure Range
233760, 234266: 70-900 psi (0.5-6 MPa, 5-60 bar) 233767, 233772, 234264, 234269: 1300-3000 psi (9-20 MPa, 90-200 bar) 233768, 234265: 1300-4000 psi (9-27 MPa, 90-270 bar) 233769, 234270: 300-2000 psi (2-15 MPa, 20-150 bar) 233770, 234271: 600-4600 psi (4-32 MPa, 40-320 bar) 233771, 233814, 234268, 234260: 600-1500 psi (4-10 MPa, 40-100 bar) 233813, 234259: 600-3600 psi (4-25 MPa, 40-250 bar)
233760, 234266: 70-900 psi (0.5-6 MPa, 5-60 bar) 233767, 233772, 234264, 234269: 1300-3000 psi (9-20 MPa, 90-200 bar) 233768, 234265: 1300-4000 psi (9-27 MPa, 90-270 bar) 233769, 234270: 300-2000 psi (2-15 MPa, 20-150 bar) 233770, 234271: 600-4600 psi (4-32 MPa, 40-320 bar) 233771, 233814, 234268, 234260: 600-1500 psi (4-10 MPa, 40-100 bar) 233813, 234259: 600-3600 psi (4-25 MPa, 40-250 bar)
Maximum Operating Air Pressure (Pneumatic Regulators Only)
233760, 233770, 233813, 234259, 234266, 234271: : 85 psi (0.6 MPa, 6 bar) 233769, 234270: 75 psi (0.5 MPa, 5 bar)
233760, 233770, 233813, 234259, 234266, 234271: : 85 psi (0.6 MPa, 6 bar) 233769, 234270: 75 psi (0.5 MPa, 5 bar)
Maximum Flow Rate
See chart in instruction manual
See chart in instruction manual
Temperature Range
233767, 233768, 233771, 233772, 233813, 233814, 234259, 234260, 234264, 234265, 234268, 234269: 32-194°F (0-90°C) 233760, 233769, 233770, 234266, 234270, 234271: 50-176°F (10-80°C)
233767, 233768, 233771, 233772, 233813, 233814, 234259, 234260, 234264, 234265, 234268, 234269: 32-194°F (0-90°C) 233760, 233769, 233770, 234266, 234270, 234271: 50-176°F (10-80°C)
Fluid inlet and outlet
233767, 233768, 233771, 233772, 233813, 233814, : 3/8 BSPP(F) 234259, 234260, 234264, 234265, 234268, 234269: 3/8 npt(F) 233760, 233769, 233770: 3/4 BSPP(F) 234266, 234270, 234271: 3/4 npt(F)
233767, 233768, 233771, 233772, 233813, 233814, : 3/8 BSPP(F) 234259, 234260, 234264, 234265, 234268, 234269: 3/8 npt(F) 233760, 233769, 233770: 3/4 BSPP(F) 234266, 234270, 234271: 3/4 npt(F)
Air inlet
233760, 233769, 233770, 233813: 1/4 BSPP(F) 234259, 234266, 234270, 234271: 1/4 npt(M)
233760, 233769, 233770, 233813: 1/4 BSPP(F) 234259, 234266, 234270, 234271: 1/4 npt(M)
*Gauge port
233760, 233769, 233770, 234266, 234270, 234271: 1/4 BSPP(F)
233760, 233769, 233770, 234266, 234270, 234271: 1/4 BSPP(F)
Wetted Parts
233767, 233768, 233771, 233772, 233813, 233814, 234259, 234260, 234264, 234265, 234268, 234269: Stainless steel, tungsten carbide, PTFE, chemically resistant fluoroelastomer 233760, 233769, 233770, 234266, 234270, 234271: UHMWPE, Stainless steel, acetal, tungsten carbide, PTFE, chemically resistant fluoroelastomer
233767, 233768, 233771, 233772, 233813, 233814, 234259, 234260, 234264, 234265, 234268, 234269: Stainless steel, tungsten carbide, PTFE, chemically resistant fluoroelastomer 233760, 233769, 233770, 234266, 234270, 234271: UHMWPE, Stainless steel, acetal, tungsten carbide, PTFE, chemically resistant fluoroelastomer
* Accessory gauges available.