Graco Inc.

Sprutningspistolregulatorer  Pistolmonterade vätskeregulatorer och garantiförseglade cirkulationsstrypventiler

Sprutningspistolsregulatorer för exakt vätskeflödeskontroll

InköpsställenBegär upplysningar

För ett balanserat vätskesystem är tryckstyrning avgörande. Graco har ett brett sortiment av vätsketrycksregulatorer. Noggrann kontroll av vätsketryck till sprutningspistoler vid användningsstället.  Twistlockanslutning ger snabb anslutning till sprutningspistoler.

Pistolmonterad vätskeregulator 

 • Kompatibla med katalysator och vattenburna material 
 • Manuell drift 
 • PFFE/elastomerhybrid membran 
 • Cirkulera färg genom pistolen och justera trycket vid användningsstället 
 • 6,4 mm (1/4 tums) NPSM(M) Inlopp och returports 
 • 0,04 till 0,24 MPa (0,4 till 2,4 bar, 5 till 35 psi) 
Garantiförseglade cirkulationsstrypventiler 
 • Kompatibla med katalysator och vattenburna material 
 • Manuell drift 
 • Garantiförseglad justering 
 • 6,4 mm (1/4 tum) NPSM(M) inlopp och returport 
 • 0 till 2,1 MPa ( 0 till 21 bar, 0 till 300 psi)