Graco Inc.

Solid State Timer 

Smörjningskontroller

InköpsställenBegär upplysningar

Solid-state-teknologi i kombination med flera säkerhetsnivåer säkerställer pålitliga prestanda. Enastående flexibilitet i inställningarna tillåter att timern används med många typer av enkla eller avancerade smörjsystem.

  • Enkel montering och installation
  • Frontmonterade LED-lampor ger en överblick av timerstatusen
  • Ger en total på och av-cykel med ”på”-perioder för att uppfylla dina specifika smörjsystemskrav.
  • Ett inbyggt minne håller timern ”levande” i 1–1/2 timme under strömavbrott och maskinavstängning
  • Knappen för manuell drift kan användas för att kontrollera systemstatus samt att förenkla systemets påfyllning och avluftning
  • Den petsäkra utformningen har placerat reglaget för cyklerinställningen innanför höljet
  • Drivs med standard 115/230 V AC 50/60 Hz ineffekt

Bruksanvisningar

Trycksaker