Graco Inc.

Solenergi 

Utmatningsutrustning av lim för solpanelstillverkning

Material som silikon, butyl, polyuretan med flera används vid tillverkningen av solpaneler, platta paneler och tunna filmpaneler. Gracos linje av vätskehanteringsutrustning och utmatningslösningar kan hantera majoriteten av de material som krävs för solpanelsapplikationer som t.ex. skenbindning, ingjutning av kopplingsbox (eller j-box) och försegling. Lär dig mer

Graco PGM Metering System

Graco is a world leader in sealant and adhesive dispensing for solar applications.

Solar photovoltaic (PV) modules use flat panels, parabolic mirrors, Fresnel lenses and flexible thin film panels to collect and convert sunlight into electricity. Electricity generated from these sources is then converted from DC to AC for distribution and daily use.

Despite record installation rates in recent years, PV module manufacturers have realized dramatically lower prices, instigating a push toward increased efficiency and lower manufacturing costs.

Solar Manufacturing & Materials

A variety of sealants and adhesives are used in solar module manufacturing processes.  Silicone adhesives and sealants provided a strong, reliable bond in applications that require flexibility and resistance to temperature extremes and moisture.

Junction box potting

Silicone is excellent for applications such as solar module frame sealing due to the high sealing performance and flexibility under extreme environmental conditions. Junction boxes are potted with a two-component (2K) silicone or polyurethane. Hot melt materials are used to bond the junction box (or j-box) onto the back of the flat panel collector.

Kontakta vŒra experter

Din integritet är viktig för Graco. Vi kommer inte att sälja dina uppgifter till andra företag. Men för att uppfylla dina behov på bästa sätt kan dina uppgifter komma att delas med Gracos distributörspartner. Mer information finns i vår Integritetspolicy.