Graco Inc.

Vindkraft − smörjmedel 

Automatiska smörjningsprodukter för viktiga lagerställen

Graco har både enkla, okomplicerade lösningar för mindre turbiner och mer avancerade automatiska smörjningssystem för att skydda viktiga delar på dagens stora megawatturbiner. Exakt, pålitlig och justerbar smörjning för varje smörjningspunkt håller den viktiga maskinparken i maskinhuset igång på topprestationsnivå, vilket ger ökad produktivitet, sänkta underhållskostnader och effektivare smörjning när och där det behövs.