Graco Inc.

Sjöfartsutrustning 

Gracos lösningar för sjöfartsbranschen, nu samlade i en praktisk katalog.

Katalogen ger en överblick av Gracos mest populära ombordprodukter för sjöfartssektorn uppdelade efter de vanligast förekommande uppgifterna ombord. Du hittar snabbt och lätt den produkt du söker.

Katalogen är ett utmärkt verktyg för att enkelt och effektivt beställa den marinutrustning du behöver för arbeten ombord. För Gracos breda och fullständiga sortiment med produkter för sjöfartsbranschens krävande förhållanden, se nedan.

 

Applikationer

Rengöring och ytbehandling

Gracos högpresterande rengörings- och ytbehandlingssortiment passar sjöfartsindustrin perfekt. Det är miljövänligt och säkert både för omgivningen och personal. 

Vätskeöverföring

När det gäller vätskehantering ställs fartygsägare och operatörer inför specifika utmaningar som måste hanteras av varaktiga produkter som är utformade och byggda för att klara av faktorer såsom korrosion, havsvattenläckage, drift under vatten, hög flödeshastighet och kraftiga vätskor. Gracos vätskehanteringslösningar har tillverkats för att vara hållbara och uppfylla flera applikationer i sjöfartsindustrin.

Målning

Det är avgörande att fartygen ser presentabla ut i denna tävlingsinriktade bransch. Befraktare och inspektörer föredrar ofta fartyg som ser bra ut. Graco har ett brett sortiment av sprututrustning som kan användas för små finjusteringar eller stora jobb.

Smörjning

I denna tuffa omgivning är det viktigt med bra och effektiv smörjning. I denna högpresterande industri får de flesta fartyg inte mycket underhållstid och större delen av skötseln utförs under resans gång, med maskinerna igång. Gracos smörjningssortiment erbjuder hållbara lösningar för varje situation, från manuell till automatisk smörjning. 

Kompositlaminering

Graco erbjuder branschledande utrustning för kompositlaminering som hjälper tillverkare att bygga starka, sjödugliga fartyg. Med delar och tillverkning av hög kvalitet och beprövad teknisk överlägsenhet ger Gracos utrustning hög standard för Chop, Gelcoat, Resin Transfer Molding (RTM) och avancerade kompositsystem.