Graco Inc.

Varma smältmaterial 

Graco erbjuder en produktlinje av bulksmältningsutrustning för att hantera varma smältmaterial som butylgummi, etylenvinylacetat (EVA), polyamid, polyisobutylen (PIB), polyuretanreaktiva (PUR) samt tryckkänsliga limmer (PSA) och mer.