Graco Inc.

CycleFlo och CycleFlo II  Styrenheten till solenoidpump

Precis kontroll över pumphastighet, körtid och kvantitet på den levererade produkten

InköpsställenBegär upplysningar

Styrenheten till Graco CycleFlo är utformade för att möjliggöra för olika material att samtidigt behandlas i samma batch. De mikroprocessorstyrda styrenheterna för batchning fungerar också vid höga vätsketryck, men låga flödesgrader utan någon reglering nedströms.

CycleFloIIFeatures
  • Adjustable pump speed (from 10-200 cpm)
  • 32 programmable presets for cycle adaptability
  • Counts strokes and quanity of fluid being discharged ensuring specific, repeatable amount of fluid
  • Manual and remote capability
  • CycleFlo II is a simpler, more economical alternative with adjustable pump speed and remote capability

CycleFlo II Pneumatic Pump Controller
Power Requirements
120Vac, 50/60 Hz, .2A, 24W
120Vac, 50/60 Hz, .2A, 24W
Air Supply:
120 psi Max
0.8 MPa, 8 bar Max