Graco Inc.

Presklievanie 

Zariadenia na vytváranie sekundárnych tesnení na izolačnom skle.

Pri výrobe izolačného skla sekundárne tesnenie vytvára pevnejšie a trvácnejšie utesnenie. Postupom času sa prispôsobuje zmenám spôsobeným rozťahovaním a sťahovaním okolitých materiálov a skla.