Graco Inc.

Solárna energia 

Dávkovacie zariadenia lepivých materiálov na výrobu solárnych panelov

Pri výrobe solárnych fotovoltaických modulov, plochých panelov a tenkých dosiek sa používajú materiály, ako je silikón, butyl, polyuretán a ďalšie. Rad manipulačných zariadení a dávkovacích riešení od spoločnosti Graco na tekutiny spracuje väčšinu materiálov potrebných pri prácach na solárnych paneloch, ako je lepenie líšt, zalievanie rozvodných skriniek a utesňovanie. Prečítajte si viac

Graco PGM Metering System

Graco is a world leader in sealant and adhesive dispensing for solar applications.

Solar photovoltaic (PV) modules use flat panels, parabolic mirrors, Fresnel lenses and flexible thin film panels to collect and convert sunlight into electricity. Electricity generated from these sources is then converted from DC to AC for distribution and daily use.

Despite record installation rates in recent years, PV module manufacturers have realized dramatically lower prices, instigating a push toward increased efficiency and lower manufacturing costs.

Solar Manufacturing & Materials

A variety of sealants and adhesives are used in solar module manufacturing processes.  Silicone adhesives and sealants provided a strong, reliable bond in applications that require flexibility and resistance to temperature extremes and moisture.

Junction box potting

Silicone is excellent for applications such as solar module frame sealing due to the high sealing performance and flexibility under extreme environmental conditions. Junction boxes are potted with a two-component (2K) silicone or polyurethane. Hot melt materials are used to bond the junction box (or j-box) onto the back of the flat panel collector.

Obráťte sa na našich odborníkov

Vaše súkromie je pre spoločnosť Graco veľmi dôležité. Vaše osobné údaje nepredáme iným spoločnostiam. Aby sme čo najlepšie slúžili vašim potrebám, vaše osobné údaje však môžu byť zdieľané s partnermi distribútora spoločnosti Graco. Podrobnosti nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.