Graco Inc.

TexSpray  Rozstrekovače na textúrované povrchové úpravy

V roku 1992 spoločnosť Graco predstavila svoj prvý profesionálny prenosný rozstrekovač na textúrované povrchové úpravy a spôsobila tým revolúciu v aplikácii textúrovaných povrchových úprav. V priebehu ďalších rokov bola skupina výrobkov TexSpray rozširovaná a vylepšovaná tak, aby zodpovedala neustále sa meniacim potrebám v odvetví profesionálnej aplikácie textúrovaných povrchových úprav a aby bola významným prínosom pre profesionálnych dodávateľov v tomto odvetví.

Kde kúpiť

In 1992, Graco introduced its first contractor-grade, portable texture sprayer and revolutionized the texture application industry. Over the years, the TexSpray family of products has been expanded and improved to meet the ever-changing needs of the professional texturing industry.

Graco TexSpray brand sprayers are designed for small to large interior and exterior texture spraying applications. Whether you demand sprayers with uninterrupted performance, or are a small contractor who needs a self-contained texture sprayer that delivers high quality finishes, we have the perfect sprayer for you. If you are unsure which texture sprayer is right for your application, please refer to our Texture Sprayers Brochure & Application Guide to help you select the right equipment.

Error: Folder Path does not contain a valid asset resource.