Graco Inc.

Rozstrekovače na jemnú povrchovú úpravu 

Striekacie pištole a systémy s pneumatickým posilňovačom alebo vysoko objemové nízko tlakové (HVLP) striekacie pištole na vytváranie hladkých, vysoko kvalitných jemných povrchových úprav.

Graco’s fine finish sprayers deliver a smooth, high quality fine finish for professional contractors.