Buharlı Aşındırıcı Kumlama için bir Alanın Muhafaza Altına Alınması

Yüzey hazırlama operasyonlarından kalan boya, kaplama, boya parçaları ve astar gibi muhafaza edilmemiş emisyonlar ve kir, su yaşamı için toksik ve ölümcül olabilir; toprağa nüfuz edebilir ve bitkiler tarafından alınabilir; gıda zincirinin tepesine doğru biyolojik olarak birikebilir ve son olarak da insanları etkileyebilir. Muhafaza etmenin amacı, püskürtme emisyonları ve kirin, bertaraf edilmek üzere etkili bir biçimde toplanabileceği çalışma alanından çıkmasını önlemektir.

Islak aşındırıcı kumlamanın kuru kumlamaya karşı temel avantajlarından birisi de muhafaza etme gerekliliğinin azalmasıdır. Emisyonlar ve kir, su ile kapsüllendiği ve bastırıldığı için daha az önleyici tedbirle etkili bir biçimde muhafaza edilebilirler.

Zeminde muhafaza, jeotekstil malzeme ile kaplanmış üst üste binen bağlı brandadan oluşan en temel formdur. Jeotekstil malzeme, ıslak aşındırıcı kumlama cihazı için özellikle değerlidir: Tülbente benzer bir dokusu olan bu hafif ağırlıklı malzeme suyun geçmesine izin verirken aşındırıcı ve kiri filtreler. İşin sonunda jeotekstil malzeme basitçe sarılır ve varillerin içinde veya bertaraf etme işlemi için uygun diğer kaplarda biriktirilir.

Tehlikeli akış olmasından endişe ediliyorsa, kumlama makinesi ağır makineler, depolama tankları ve varillerden dökülenleri tutmak için bir set üstüne inşa edebilir. Muhafaza edilecek kirleticilerin türüne bağlı olarak set, birkaç santimetreden onlarca santimetreye kadar değişen yüksekliklerde, metal, ahşap veya köpükten ve bir dış katman lastik veya poliüre kaplama ile inşa edilebilir ve jeotekstil kumaşla kaplanabilir. Atık suyu bir toplama kabı veya varile transfer etmek için seddenin içine bir dalgıç pompa yerleştirilebilir.

Kumlama sahası açık su, konut, şehir ortamı ve diğer yüksek yoğunluklu alanlara yakınsa, yerleşik yapılandırılmış muhafaza gereklidir. Bu ortamlarda geleneksel kuru kumlama işlemi tam muhafaza veya “gömüleme” gerektirir. Bu işlemde püskürtme alanı filtrelenmemiş hava, emisyon ve kirin kaçmasını önlemek için hermetik olarak kapatılır. Buharlı aşındırıcı kumlama için kısmi muhafaza genellikle yeterli olur ve alanın sabit veya esnek bir yapı veya kontraplak barikat ile desteklenen brandayla çevrilmesiyle sağlanabilir. Buharlı aşındırıcı kumlamanın, doğal toz bastırma özelliği sayesinde çoğu durumda havalandırma ve egzoz filtreleme işlemi gerekli değildir.

Koruyucu Kaplama Birliği (The Society for Protective Coatings - SSPC), yüzey hazırlamaya yönelik muhafaza için 1. Sınıf en fazla gerekliliği öngören sınıf olmak üzere 4 sınıf tanımlamaktadır. Islak kumlama için ayrı standartlar vardır. Örneğin, 2. Sınıf kuru kumlama negatif hava basıncı, egzoz filtreleme ve yeniden kapatılabilir giriş yolu gerektirmesine rağmen ıslak kumlama herhangi bir havalandırma gerektirmez ve üst üste binen brandadan oluşan bir kapı aralığı yeterli sayılır.

Büyük projelerde maliyet açısından en etkin muhafaza, çoğu zaman bir taşınabilir yapıdır. Örneğin, bir üstgeçitten yapılan kumlama operasyonlarında yer muhafazasının üzerine kirişlerden kablolarla sarkıtılan brandayla muhafaza sağlanabilir. Çalışma ilerledikçe, donatılar bir sonraki bölümü muhafaza etmek için taşınabilir. Açık bir su kütlesi üzerindeki bir köprü, yalnızca emisyon ve kiri muhafaza eden ve toplayan değil aynı zamanda işçilerin üzerine çıkabileceği bir platform sağlayan karmaşık, mühendis tasarımı bir yapı gerektirebilir.

İhaleye çıkılan projelerin muhafaza gereklilikleri tipik olarak teklife çağrıda belirtilir ama bunun farklı formları olabilir: Resmi bir SSPC muhafaza sınıfı; havadaki partiküllü maddeler için EPA tarafından belirlenen Ulusal Ortam Hava Kalitesi Standardı (National Ambient Air Quality Standard - NAAQS); farklı alanların çevre duyarlılığını yansıtan farklı muhafaza düzeyleri içeren bir değişken standart veya basitçe tüm emisyon ve kirin muhafaza edilme, toplanma ve bertaraf edilmesi gerekliliği.

Çoğu durumda, proje gereksinimlerini karşılayan muhafazayı önerme, tasarlama ve inşa etme, kumlama operatörünün tercihine bağlıdır.

Wetblast.ca Operasyon Müdürü Tim Cook şunları söylemiştir: “Kuru kumlama için muhafaza işlemleri kolaylıkla bütçenin %40’ı kadar bir kısmına karşılık gelebilir ve bunun büyük bir kısmı da muhafazanın kurulması ve sökülmesi için harcanan mesai saatlerinden kaynaklanır. Kuru kumlama ile normalde bir hafta sürecek işleri biz, iki ila üç günde bitirip çıkabiliyoruz. Proje yöneticileri, muhafazanın azalmasının sağladığı maliyet tasarruflarının ve en ekonomik ve çevre konusunda sorumlu tercih olan ıslak aşındırıcı kumlamanın avantajlarının farkına varmaya başlıyor.”

 

İPUÇLARI

Muhafazayı inşa ederken rüzgârı hesaba kattığınızdan emin olun. Yapı 40 km/saat düzeyine (veya ortama bağlı olarak daha fazlasına) kadar rüzgâra dayanabilmelidir

Branda sonsuza kadar dayanmaz; rüzgâr ve aşındırıcı onları yıpratır. Kaliteli brandaya yatırım yapılırsa çoğu kez karşılığı alınır (dokuma polipropilen, daha iyi görünürlük için yarı saydam). Branda hasarının temel nedenlerinden birisi de mekanik hasardır bu nedenle brandanın rüzgârda dalgalanmasına neden olacak açık dikişleri en aza indirdiğinizden emin olun.

Yapılı, yüksek muhafaza işlemlerinde püskürtme yüzeyi ile muhafaza duvarları arasında en az 1m bırakmaya çalışın; böylece muhafaza yapısına püskürtme yapılmasını engellersiniz. Alan darsa etrafı yaklaşık olarak 6 metre çevrilen bir zemin muhafazası yeterli olacaktır.

Muhafaza alanının içini ve dışını günlük olarak temizleyin.

Bir kumlama uzmanı ile iletişime geçin

Lütfen bir değer girin
Lütfen seçin
Lütfen bir değer girin
Lütfen bir değer girin
Lütfen seçin
Lütfen bir değer girin
Lütfen bir değer girin
Graco